Alles
  • Alles
  • Evenementen
  • Nieuws
  • Overheid
  • Subsidies en regelingen
  • Zonneprojecten
Zonnepanelen

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van start

Zonnepanelen op KDC Rozemarijn, juli 2019

Advies Rijksadviseur: leg eerst grote daken vol met zonnepanelen

Lokale Energie Monitor 2020 zonprojecten

100.000 leden van energiecoöperaties

VvE Residentie Huis Ten Bilt met zonnepanelen

VvE Residentie Huis Ten Bilt wekt zonne-energie op met de buurt

HuisTenBilt

Bouw tweede zonnestroomdak Energiek Velsen binnenkort van start

Vooraanzicht Teva Nederland

Twee nieuwe zonnestroomdaken voor Haarlem Noorderlicht

Postcoderoos

Stand van zaken (opvolger) Postcoderoosregeling

VvE

Collectief zonnestroomdak VvE vereenvoudigd dankzij huurovereenkomst

Ministerie van EZK

Kennemer Energie dient Zienswijze PCRS in vanwege noodzaak tot lenen

Guus Jansen

Medeoprichter Kennemer Energie trekt zich terug

Ministerie van EZK

Oproep aan Minister Wiebes voor uitstel opvolging PCR

Hier opgewekt

Doe ook mee met HIER opgewekt 2020

JualSolar

Zonnepanelen op zwakkere daken steeds vaker mogelijk

DCIM151GOPRO

Beoogde opvolger Postcoderoos bedreiging grote Haarlemse energieprojecten

Daken

Beleid koppeling zonnestroomdaken aan regionale coöperaties

NHZ

De concept-RES voor energieregio Noord-Holland Zuid ligt klaar

Zonnestroominstallatie bij Hilarius Haarlem

Zonnestroomdak Hilarius na succesvolle SDE+ verlenging alsnog gerealiseerd

Jaarverslag

Jaarverslag Kennemer Energie 2019

Reinaldahuis02

Salderingsregeling vanaf 2023 minder gunstig

CoronaVirusklein

Corona impact op ontwikkeling zonnestroomdaken

Zonnestroomdak

Opvolger SDE+ biedt 5 miljard subsidie najaar 2020

Postcodekaart

Nieuwe PCR regeling maakt onderscheid wind- en zonneenergie

Mendelcollege

Mendelcollege gaat voor collectief zonnestroomdak voor de buurt

KennemerKracht432

Coöperatie Kennemer Energie verandert naam in Kennemer Kracht