Kennemer Energie ontzorgt vastgoedeigenaren, bedrijven, VvE’s en instellingen bij de realisatie en het beheer van zonnestroomdaken.

Lagere energiekosten en duurzamer vastgoed

Zonne-energie opwekken op een groot dak is een zeer interessante investering die zichzelf terugverdient. Zeker als u niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor uw omgeving duurzame energie opwekt.

Daarnaast dragen zonnepanelen bij aan de verduurzaming van uw vastgoed door de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) te verbeteren.

nova
KennemerEnergieAbri

Onafhankelijk advies

Kennemer Energie is geen wederverkoper van zonnepanelen maar een onafhankelijke stichting.

Samen met gebouweigenaren, gemeentes, ondernemers en initiatieven bedenken we innovatieve oplossingen om het beschikbare dakoppervlak voor zonnepanelen zo optimaal mogelijk te benutten. 

"Kennemer Energie maakt inzichtelijke welke oplossing het beste bij een specifiek gebouw past en zorgt ervoor dat de zonnestroominstallatie klaar voor gebruik wordt opgeleverd. Professioneel en onafhankelijk..."

Business case op maat

De wensen van de gebouweigenaar staan voorop. We ontwikkelen voor ieder project een business case op maat.

Op die manier kijken hoe het hoogst haalbare rendement voor alle betrokkenen kan worden gerealiseerd en zorgen we voor maximale impact.

Meer weten? Een QuickScan zorgt voor een kraakhelder beeld van de mogelijkheden en de te nemen vervolgstappen...

novacollege-bovenaanzicht
Beslisboom02

Financiering, crowdfunding en subsidies

Voor de realisatie van een zonnestroominstallatie zijn diverse investeringsregelingen en subsidies, zoals SDE+, EIA, MIA of VAMIL. Kennemer Energie onderzoekt welke het meest interessant is en regelt de aanvraag.

Daarnaast kan Kennemer Energie zorgen dat een zonnestroominstallatie wordt gefinancierd, bijvoorbeeld middels een lening, leaseconstructie of crowdfunding.

Ook is het mogelijk om (een deel van) het dak ter beschikking te stellen aan energiecoöperatie in ruil voor een aantrekkelijke vergoeding en de optie om de installatie al vanaf 5 jaar in zijn geheel over te nemen.

De Beslisboom Zonnestroomdaken helpt bij maken van de juiste keuze.

Realisatie en beheer

Kennemer Energie doet het project management en zorgt ervoor dat de zonnestroominstallatie wordt aangesloten op het net.

Daarnaast kunnen we het beheer en het onderhoud verzorgen en regelen we dat de installatie aan het einde van de levensduur weer wordt verwijderd.

IMG_2572

Meer weten over de mogelijkheden van energie opwekken op uw grote dak?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel of kom langs

Maak een persoonlijke afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

 

Kennemer Energie
Gonnetstraat 26
2011 KA  Haarlem
023 844 57 27
06 17 144 908

info@kennemerenergie.nl 

Mail ons

Mail ons via het onderstaande formulier en we bellen u zo snel mogelijk.