Zonnestroomdak Hilarius na succesvolle SDE+ verlenging alsnog gerealiseerd

Deze week wordt het zonnestroomdak bij de firma Hilarius Haarlem Holland B.V. (HILCO) in de Waarderpolder in bedrijf genomen. De installatie op het pand aan de Emrikweg in Haarlem heeft zo’n 130 zonnepanelen en wordt deze week door Kennemer Energie opgeleverd.

Naar energieneutraal

Het inmiddels 105 jaar oude Hilarius – gespecialiseerd in lastoevoegmaterialen en slijpmiddelen – kan met de zonnestroominstallatie volledig het eigen stroomgebruik afdekken. Een mooie manier om het vastgoed en de organisatie te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten flink te verlagen.

Het dakoppervlak van het pand bood weliswaar ruimte voor veel meer zonnepanelen maar – net als bij veel ander vastgoed in de Waarderpolder – was het vanwege constructiebeperkingen van het dak niet mogelijk om invulling te geven aan de wens om ook voor de omgeving hernieuwbare energie op te wekken.

Bestaande SDE+ verlengen

Hilarius maakte voor de realisatie van het zonnestroomdak gebruik van een zeer gunstige SDE+ beschikking uit 2018 die tijdens een eerdere collectieve actie in Waarderpolder reeds was toegekend maar die door stagnatie dreigde te verlopen. Het project is daarop door Kennemer Energie overgenomen, waarna met succes de termijn waar binnen de installatie moest worden gerealiseerd is verlengd. De installatie wordt door Zon & Co geplaatst en volledig begeleid door Kennemer Energie.

Leo de Kok van Kennemer Energie: “SDE+ aanvragen is niet moeilijk maar veel gebouweigenaren realiseren zich niet dat als er geen gebruik wordt gemaakt van een toegekende SDE+ subsidie, er dan in de drie jaar daarna geen nieuwe SDE+ aanvraag voor die betreffende locatie mag worden ingediend. Zo loop je niet alleen een flink financieel voordeel mis maar is de kans dat in de nabije toekomst alsnog zonnepanelen worden geplaatst vrijwel nihil.”

Ook (uitstel voor) SDE+ aanvragen?

Kennemer Energie heeft inmiddels voor tal van organisaties, bedrijven en vastgoedeigenaren met succes SDE+ aangevraagd of de termijn waarbinnen een project moest worden gerealiseerd weten te verlengen. Zo konden projecten met gunstige SDE+ subsidies die door omstandigheden geen doorgang vonden, alsnog worden gerealiseerd. Neem voor informatie contact met ons op.