Opvolger SDE+ biedt 5 miljard subsidie najaar 2020

In februari 2020 heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer meer inzicht gegeven in de opvolger van de huidige SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidieregeling. Op 29 september 2020 zal de opvolger, SDE++ genoemd, voor het eerst opengesteld worden voor aanvragen.

De meest opvallende kenmerken

De meest opvallende kenmerken die relevant zijn voor het opwekken van zonne-energie, zijn:

  • Het gaat om totaal 5 miljard euro in 2020. Ter vergelijking in 2018 en in 2019 was er 10 miljard euro subsidie per jaar beschikbaar. Dat is dus de helft van het beschikbare bedrag in voorgaande jaren.
  • Er is een extra stimulans voor zonnepanelen op carports en meer subsidie voor drijvende zonnepanelen dan in de vorige regeling.
  • Er worden mogelijkheden geboden voor aanvragen voor nieuwe technieken om de uitstoot van CO2 te verminderen, zoals WKO in de glastuinbouw, warmtepompen, waterstofproductie (door elektrolyse), restwarmtebenutting, elektrische boilers in de industrie en CO2 afvang en opslag (CCS). Dat betekent dat voor het opwekken van zonne-energie er minder geld beschikbaar zal komen.
  • ‘Dakgebonden pv-systemen’, dus zonnestroomdaken, zullen naar verwachting eerder subsidie toegewezen krijgen dan zonneparken.

Conclusie

Al met al lijkt het erop dat de aanvraag van subsidie voor zonnestroomdaken met behulp van deze SDE++ regeling een kleinere kans van slagen maakt dan met de SDE+ regeling van 2018 en 2019 het geval was. Bovendien lijkt het erop dat de business case beduidend minder interessant wordt.

Wat nu?

Als u als gebouweigenaar van bijvoorbeeld commercieel vastgoed, van een school, van een sportvereniging, van een woningbouwvereniging, van een VvE of van een zorginstelling wilt weten wat de mogelijkheden en kansen zijn voor het opwekken van zonnestroom op uw dak, bekijk wat Kennemer Energie voor u kan organiseren, of neem contact met ons op.