Twee nieuwe zonnestroomdaken voor Haarlem Noorderlicht

Zowel het bedrijf Teva Nederland in de Waarderpolder als de VvE Transvaalstraat in de Transvaalbuurt in Haarlem zijn onafhankelijk van elkaar met energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht tot overeenstemming gekomen om op hun daken een zonnestroomcentrale te laten bouwen ten behoeve van omwonenden en bedrijven in de directe omgeving. 

Unieke situatie

Dit is een unieke situatie waarin een energiecoöperatie in Haarlem die al twee collectieve zonnestroomdaken heeft, nog twee nieuwe zonnestroomdaken ontwikkelt binnen een hele korte tijdspanne. Haarlem Noorderlicht verwacht namelijk dat beide zonnestroomcentrales starten met het opwekken van zonnestroom in het eerste kwartaal van 2021. 

Teva Nederland

Het Hoofd EHS van Teva Nederland gaf al in 2019 aan geïnteresseerd te zijn in een  zonnestroomdak. Aanvankelijk werd nog overwogen om de PV- installatie voor eigen gebruik te plaatsen, maar tijdens de besprekingen bleek de optie voor een collectief zonnestroomdak het beste aan te sluiten bij de mogelijkheden en wensen van Teva. Kennemer Energie heeft het uitgebreide haalbaarheidsonderzoek hiervoor uitgevoerd. Helaas konden niet alle daken benut worden voor het opwekken van zonnestroom, vanwege reeds aanwezige installaties en vanwege beperkte draagkracht van een dak. Het overgebleven dak is groot genoeg voor Haarlem Noorderlicht om energie op te wekken voor zo’n 60 deelnemers (omwonenden, bedrijven en andere organisaties in de buurt).
Teva Nederland zal de opbrengsten van deze zonnecentrale ook zichtbaar maken bij de ingang van het gebouw zodat medewerkers en bezoekers hier elke dag van kennis kunnen nemen.

VvE Transvaalstraat

De Vereniging van Eigenaren Transvaalstraat had al enkele jaren geleden overwogen om haar daken  ter beschikking te stellen aan leden van Haarlem Noorderlicht ten behoeve van het opwekken van zonnestroom. Het gaat om het dak van het appartementengebouw en van de bijbehorende garageboxen.
Uit het Haalbaarheidsonderzoek van Kennemer Energie kwam onder meer naar voren dat een van de daken eerst nieuw overlaagd moest worden voordat de zonnestroomcentrale  hierop geplaatst kan worden. Totaal kan Haarlem Noorderlicht nu 331 zonnestroomdelen verdelen onder haar leden (leden van de VvE, buurtbewoners en bedrijven en andere organisaties). 

Interesse in deelname?

Beide collectieve zonnestroomdaken zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 starten met het opwekken van zonnestroom, dus schrijf je snel in voor deelname!

Ben je geïnteresseerd in deelname bij Teva Nederland en gevestigd of woonachtig in een van de volgende postcodes  2011, 2021, 2022, 2025, 2031, 2063, 2032, 2033, 2064 of 2065? Kijk op de Teva projectpagina met alle relevante informatie en de mogelijkheid om in te schrijven. 

Ben je geïnteresseerd in deelname bij VvE Transvaalstraat en woonachtig of gevestigd in een van de volgende postcodes 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 of 2031? Kijk op de VvE Transvaalstraat projectpagina met alle relevante informatie en de mogelijkheid om in te schrijven.

Heb jij of jouw organisatie een groot dak waarmee je zonnestroomdak wilt opwekken, bekijk de verschillende opties en/of neem contact op met Kennemer Energie.