Kennemer Energie ondersteunt u als eigenaar van een sporthal, school, bedrijfsgebouw, museum, kerk of woonobject bij de realisatie van duurzame energieopwek.  Hiermee kunt u kosten besparen, maatschappelijke doelstellingen realiseren en de binding met de omgeving versterken.

 

Kennemer Energie...

helpt u uw vastgoed te verduurzamen en de kosten te verlagen.

geeft onafhankelijk advies bij de realisatie van grote zonnestroomdaken en verzorgt de projectontwikkeling.

maakt een business case op maat en onderzoekt welke financieringsmogelijkheden het meest aantrekkelijk zijn.

checkt of het interessant is om (een deel van) de zonnestroominstallatie ter beschikking te stellen aan omwonenden en bedrijven en organiseert de administratie.

zoekt uit of SDE+ en andere subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden het rendement verder kunnen verhogen en regelt de subsidie-aanvragen.

draagt zorgt voor het beheer van de zonnestroominstallatie en zorgt ervoor dat deze aan het einde van de levensduur weer wordt verwijderd of vervangen.

heeft geen winstoogmerk en wil zelfopgewekte zonnestroom voor zoveel mogelijk bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgers toegankelijk maken.


Profiteren van SDE+, BOSA, crowdfunding, en andere financieringsmogelijkheden?

Kennemer Energie onderzoekt wat de slimste manier is om zonnestroominstallaties te financieren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden, heeft Kennemer Energie een speciale Beslisboom ontwikkeld.

Naast zelf financieren of het aantrekken van vreemd vermogen kunt u bijvoorbeeld ook overwegen om omwonenden mede-eigenaar te laten worden van de zonnestroominstallatie. Dit kan vele voordelen voor u en uw organisatie hebben.

 

"Kennemer Energie kijkt naar de specifieke wensen van vastgoedeigenaren en ontwikkeld voor elk project een businesscase op maat."

Meer weten over de mogelijkheden van energie opwekken op uw grote dak?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel of kom langs

Maak een persoonlijke afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

 

Kennemer Energie
Gonnetstraat 26
2011 KA Haarlem
023 844 57 27
06 17 144 908

 

Mail ons

Mail ons en we bellen u zo snel mogelijk.