Wat doet Kennemer Energie voor ons?

Als je zelf ook een collectief zonnestroomdak in jouw buurt wilt opzetten, dan kan Kennemer Energie je mogelijk koppelen aan andere mensen in jouw buurt die dit ook willen doen of al aan het doen zijn.

Als je samen met een paar mensen in de buurt een eigen zonnestroomdak wilt ontwikkelen maar hiervoor niet formeel een coöperatie wilt oprichten, neem contact op met de Coöperatie Kennemer Kracht per mail welkom@kennemerkracht.nl.

Propositie voor ontwikkeling van jullie collectieve zonnestroomdak

Als je al met een paar buurtgenoten hebt besloten dat je een collectief zonnestroomdak wilt organiseren, dan kunnen jullie kiezen uit de volgende vormen van versterking van jullie initiatief:

 1. Vrij gebruik van kennis: Je kunt vrij gebruik maken van een aantal handige voorbeelddocumenten, checklist, rekenhulpmiddel en stappenplan. Zie hiervoor Checklist en documenten en andere informatie op deze website.
 2. Maatwerk advies en coaching, bijvoorbeeld juridisch, financieel, technisch e.d. Hierover zullen nadere afspraken gemaakt worden.
 3. Full-service pakket: maximale versterking in de vorm van advies, projectmanagement , inkoop expertise, opzet website voor communicatie met en werving van leden, etc.

Propositie voor exploitatie van jullie collectieve zonnestroomdak

Wanneer jullie eenmaal een gezamenlijk zonnestroomdak hebben draaien is het noodzakelijk om te zorgen dat alle leden de zonnestroom kunnen  krijgen waarvoor ze deelnemen. voor deze fase van exploitatie biedt Kennemer Energie jullie de volgende diensten:

Totaal pakket exploitatie bestaande uit

 • Administratie (leden, energie, financieel) en contractmanagement
 • Onderhoud en beheer van de installatie (incl. rapportages)
 • Bij einde installatie overdracht naar dakeigenaar of verwijdering / recycling

Voorwaarden

 • Aansluiting van jullie initiatief bij de Koepel in Kennemerland
 • Na full-service pakket dienstverlening in de ontwikkelingsfase
  óf onder voorwaarden na maatwerk optie

De aanpak van Kennemer Energie hierbij:

 • Kennemer Energie biedt professionele ondersteuning en versterking zodat jullie kunnen doen waar je goed in bent en wat je wilt doen
 • Kennemer Energie zet haar kennis en ervaring van bestaande coöperaties en haar landelijke netwerk optimaal in
 • Kennemer Energie biedt jullie uniformiteit waar het kan, aandacht waar nodig
 • Kennemer Energie streeft naar gezamenlijke beheersing van risico’s voor alle energie initiatieven in Haarlem en omstreken
 • Kennemer Energie heeft een efficiënte en effectieve benadering naar alle leveranciers toe

Neem contact op met Kennemer Energie om te bespreken wat jullie willen en in welke vorm Kennemer Energie jullie kan versterken om jullie gezamenlijke zonnestroomdak daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.