Als je graag samen met buurtgenoten zonnestroom wilt opwekken op een groot dak in de buurt, dan kun je een aantal stappen nemen om te beginnen:

Mensen in de buurt vinden

Eerst willen jullie of wil jij mensen in de buurt vinden die dit samen met jou/jullie willen organiseren. Deze mensen kun je onder meer op de volgende manieren vinden:

  • Kijk bij het overzicht van de huidige energiecoöperaties en initiatieven in Haarlem of er al een energiecoöperatie of initiatief actief is in jouw buurt. Als dat het geval is, dan is het handig om direct contact op te nemen met deze energiecoöperatie.
  • Vraag aan je buren en buurtgenoten of het hen aanspreekt om dit samen te doen
  • Contacteer je Wijkraad en bespreek of zij geïnteresseerden kennen of een oproep kunnen doen
  • Kijk op het overzicht van duurzame buurtinitiatieven of er al andere mensen actief zijn met duurzame initiatieven in jouw buurt. Als dat het geval is, dan is het handig om direct contact op te nemen met dit duurzame initiatief in de buurt. Deze mensen willen misschien ook meewerken aan een gezamenlijk zonnestroomdak in de buurt omdat ze al met duurzaamheid bezig zijn.
  • Neem contact op met Kennemer Energie, omdat wij vaak ook op de hoogte zjin van energie initiatieven in de wijken van Haarlem en omliggende gemeenten.

Met elkaar in gesprek

Zodra je een paar mensen hebt gevonden die willen meedoen, is het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan om te onderzoeken wie er om de tafel zitten, wat ieders motivatie is en wat de mogelijkheden van dit team zijn. Hiervoor kun je de Checklist voor Zonne-Energie-Teams gebruiken.

Eigenaar van een groot dak in de buurt vinden

Als jullie Zonne-Energie Team nog geen contact heeft met een gebouweigenaar in de buurt, kunnen jullie de volgende stappen nemen:

  • Loop/fiets door de wijk en kijk om je heen welke gebouwen een groot dak hebben
  • Bekijk op de zonatlas.nl of dit dak geschikt kan zijn voor het opwekken van zonnestroom
  • Als het dak geschikt is volgens de Zonatlas, probeer dan met de eigenaar in contact te komen.
  • Neem voor een gesprek met de gebouweigenaar kennis van de mogelijke voordelen voor gebouweigenaren
  • Neem contact op met Kennemer Energie als jullie ondersteuning willen bij een gesprek met de gebouweigenaar