Bouw zonnestroomdak Teva in gang gezet

Onlangs is begonnen met de bouw van het collectieve zonnestroomdak op een gebouw van het internationale bedrijf Teva in de Waarderpolder. De komende weken zullen 376 zonnepanelen worden geplaatst. Het project wordt door Kennemer Energie uitgevoerd in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht en zal jaarlijks meer dan 100.000 kWh aan duurzame stroom produceren.

Vruchtbare samenwerking

De bouw is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst die in september 2020 tussen coöperatie Haarlem Noorderlicht en Teva werd gesloten. In november 2020 bleek uit onderzoek door Kennemer Energie dat het project technisch en financieel haalbaar is en kon ook een begin gemaakt worden met het werven van leden voor het project.

De zonnestroominstallatie zal wanneer deze in bedrijf wordt genomen, 15 jaar beheerd worden door de coöperatie. Daarna is er de mogelijk voor Teva om de installatie over te nemen of er kan besloten worden om de samenwerking te verlengen.

Meedoen met zonnestroom opwekken?

Voor het project op het dak van Teva zijn nog een aantal zonnestroomdelen beschikbaar. Haarlemmers die woonachtig zijn postcodegebied 2011, 2021, 2022, 2025, 2063, 2064, 2065, 2033 of 2032 kunnen een aandeel nemen in de installatie. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website van Haarlem Noorderlicht.

Ga naar de Teva Nederland pagina op deze website voor meer informatie over dit mooie collectieve zonnestroomdak.