Corona impact op ontwikkeling zonnestroomdaken

De NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en EnergieSamen hebben een aantal zaken op een rij gezet over de gevolgen van COVID-19 voor nieuwe zonnestroomprojecten en voor de  energiecoöperaties.

NVDE: impact, kansen en oproep

De NVDE heeft een inventarisatie gepubliceerd van de gevolgen van de maatregelen rondom COVID-19 op de ontwikkeling van zonnestroomdaken in Nederland. Enerzijds signaleert de NVDE op korte termijn een afname van het aantal  nieuwe zonnestroomprojecten, anderzijds zijn er juist nu ook kansen en oplossingen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. 

Negatieve impact

  • Economische recessie, waardoor bedrijven hun geld reserveren voor de directe bedrijfsvoering en het overeind blijven van hun bedrijven en niet investeren in het opwekken van schone energie. 
  • Overheidsprocessen komen vrijwel stil te liggen, met als gevolg onder meer vertraging in vergunningverlening en ontwikkeling van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Kansen en oplossingen

  • Aangekondigd Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van BZK en I&W
  • Participatie van omwonenden is en blijft belangrijk. NVDE-leden pakken de uitdaging op om dit online én laagdrempelig te helpen organiseren.

Oproep van de NVDE

  • Regio’s en gemeenten kunnen zorgen dat vergunningen geen vertraging oplopen, en dat ook het werk aan de Regionale Energiestrategieën (RES) en warmtevisies doorgaat.
  • De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kan helpen om op korte termijn de vraag aan te jagen.
  • De BTW op arbeid tijdelijk verlagen, terug naar 6%. Dit maakt arbeidsintensieve dienstverlening goedkoper, zoals het plaatsen en installeren van de zonnestroominstallaties.
  • Zachte directe leningen, bijvoorbeeld via Invest-NL, kunnen helpen om scale-ups te ondersteunen.
  • De realisatietermijn voor afgegeven subsidiebeschikkingen (zoals bij de SDE+) zou langer moeten worden gemaakt voor projectontwikkelaars die nu buiten hun schuld vertraging oplopen.
  • En mocht Nederland richting een lockdown gaan, dan moeten ook essentiële onderdelen van de duurzame energievoorziening op de lijst met vitale processen staan, zoals warmtelevering en snellaadstations.

Kennemer Energie voegt hieraan graag toe de oproep aan alle overheden,  met name lokale en regionale overheden om hun vastgoed juist nu ter beschikking te stellen aan lokale energiecoöperaties voor het opwekken van zonnestroom. Dit kan niet alleen de lokale werkgelegenheid stimuleren, maar ook de vast lasten van de inwoners en bedrijven naar beneden brengen en tevens de klimaatdoelen naderbij brengen ondanks de economische recessie.

EnergieSamen en de ALV van energiecoöperaties

EnergieSamen heeft een aantal juridische en praktische zaken op een rij gezet voor energiecoöperaties die de komende tijd een Algemene Ledenvergadering (ALV) willen organiseren.

Enerzijds is EnergieSamen een noodwet aan het voorbereiden samen met partners  die het mogelijk maken toch besluiten te nemen terwijl er geen fysieke bijeenkomst mogelijk is. Anderzijds zijn er soms juridische en technische oplossingen mogelijk om toch tot een vorm van besluitvorming te komen met de leden. Dit hangt sterk af van e statuten van de energiecoöperatie. Voor details en, indien gewenst, advies, bezoek de website van EnergieSamen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over en van de NVDE en wat zij voor u kunnen betekenen, bezoek de website van de NVDE.

Voor meer informatie over de gevolgen van de corona crisis voor energiecoöperaties, bezoek de website van EnergieSamen.

Als u gebouweigenaar bent en uw gebouw beschikbaar wilt stellen aan omwonenden, bedrijven en de mogelijkhedi wilt hebben om daarin ook voor een deel te participere, neem contact met ons op.

 

Beeld: Illustration 178797517 © Sloka Poojary - Dreamstime.com