Collectief zonnestroomdak VvE vereenvoudigd dankzij huurovereenkomst

VvE

Goed nieuws voor VvE’s die (een deel van) hun dak ter beschikking willen stellen aan de omgeving voor opwek van zonnestroom. Kennemer Energie heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over hoe dit op de juiste manier met een huurovereenkomst kan worden geregeld.

Samen opwekken

Steeds meer VvE’s wekken met ondersteuning van Kennemer Energie op hun dak voor eigen gebruik zonne-energie op. Wanneer dit in samenwerking met een energiecoöperatie wordt gedaan, wordt al het dakoppervlak benut, kunnen omwonenden ook meedoen en profiteert iedereen van het schaalvoordeel.

Recht van opstal knelpunt

Tot voor kort was het ter beschikking stellen van een dak van een VvE voor collectieve opwek eigenlijk alleen mogelijk wanneer hiervoor een recht van opstal werd gevestigd bij de notaris. Dat is niet alleen kostbaar maar is binnen een VvE organisatorisch ook lastig te organiseren. Dus is het voor een aantal VvE’s de reden geweest om hun plannen voor het realiseren van zo’n zonnestroomdak uit te stellen.

De Belastingdienst die een beschikking moet verlenen voor aanspraak op de huidige Postcoderoosregeling, stelt een recht van opstal als voorwaarde om daarmee te kunnen aantonen dat de omwonenden die investeren in zo’n zonnestroomdak, daadwerkelijk eigenaar zijn van de panelen en daarmee recht krijgen op een korting op de energiebelasting.

Overleg Belastingdienst

De afgelopen maanden heeft Kennemer Energie uitgebreid overleg gehad met de Belastingdienst. Dit heeft tot een model huurovereenkomst geleid die door VvE’s en soms ook andere gebouweigenaren kan worden gebruikt bij het ter beschikking stellen van hun dak aan een energiecoöperatie. Daarmee is een Recht van Opstal dus niet altijd meer een harde voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de ondersteuning vanuit de PCR(S) regeling. 

Neem voor meer informatie contact op met Kennemer Energie.