Veelgestelde vragen voor initiatiefnemers

 • Jullie kunnen zelf met een gebouweigenaar in de buurt in gesprek gaan. Als jullie al in gesprek zijn met een gebouweigenaar kan SKE jullie ondersteunen om de samenwerking met de gebouweigenaar uit te werken en het project door te rekenen e.d.

  Als jullie nog geen contact hebben gelegd met een gebouweigenaar, kunnen jullie contact opnemen met Stichting Kennemeer Energie om te vernemen of er al gesprekken zijn met gebouweigenaren in de buurt en om te overleggen hoe daarmee om te gaan.

  Als Stichting Kennemer Energie (SKE) al een nauw contact heeft met een gebouweigenaar doorloopt SKE de volgende stappen om tot een besluit te komen over welk initiatief of welke energiecoöperatie de beste partij is voor een collectief zonnestroomdak op dat gebouw:

  • De voorkeuren van de gebouweigenaar zijn leidend.
  • Dan wordt gekeken of er in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk al een initiatief of energiecoöperatie actief is die met SKE wil samenwerken aan dat project en of deze in staat lijkt te zijn om met ondersetuning van SKE het project uit te voeren.
  • Wanneer er meerdere initiatieven of energiecoöperaties in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk zijn, wordt met die initiatieven en/of energiecoöperaties de situatie besproken, bekeken welk initiatief of energiecoöperatie wil samenwerken met SKE en er op dat moment ook klaar voor is etc.
  • In het geval er geen geschikte energiecoöperatie beschikbaar is voor dat project, wordt contact opgenomen met de Coöperatie Kennemer Energie.

   Jullie kunnen uiteraard ook contact opnemen met Kennemer Energie per mail op info@kennemerenergie.nl of telefonisch +31 (0)6 17 144 908.

 • Het is niet eenvoudig en daarom is met steun van de gemeente Haarlem Kennemer Energie opgericht. Hierin is alle kennis en kunde die nodig is voor het realiseren van een gezamenlijk zonnedak ondergebracht waardoor nieuwe initiatieven niet langer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Als initiatief kun je je hierdoor vooral bezig houden met het enthousiasmeren van je buurtgenoten om ook mee te doen of met de dingen die je leuk vindt en goed kunt en daardoor raken jullie als initiatiefnemers niet overbelast. Op deze manier wist coöperatie Spaarnezaam in slechts 7 maanden tijd een zonnedak op de Zijlpoort te realiseren.
  Voor relevante hulpmiddelen, ga naar de pagina met checklist en documenten.
 • Leden van energiecoöperaties komen in aanmerking voor vrijstelling van de energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een energie productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Deze vrijstelling wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere energiekosten.

© Copyright 2018 Kennemer Energie