Veelgestelde vragen voor initiatiefnemers

 • Als bewoner of initiatiefgroep kun je zelf met een gebouweigenaar in de buurt in gesprek gaan. Als je al in gesprek bent met een gebouweigenaar kan Stichting Kennemer Energie je ondersteunen om de samenwerking met de gebouweigenaar uit te werken en het project door te rekenen e.d.
  Als je nog geen contact hebben gelegd met een gebouweigenaar, kun je contact opnemen met Stichting Kennemer Energie om te vernemen of er al gesprekken zijn met gebouweigenaren in de buurt en om te overleggen hoe daarmee om te gaan.
  Als Stichting Kennemer Energie (SKE) al een nauw contact heeft met een gebouweigenaar doorloopt SKE de volgende stappen om tot een besluit te komen over welk initiatief of welke energiecoöperatie de beste partij is voor een collectief zonnestroomdak op dat gebouw:
  • De voorkeuren van de gebouweigenaar zijn leidend.
  • Dan wordt gekeken of er in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk al een initiatief of energiecoöperatie actief is die met SKE wil samenwerken aan dat project en of deze in staat lijkt te zijn om met ondersteuning van SKE het project uit te voeren.
  • Wanneer er meerdere initiatieven of energiecoöperaties in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk zijn, wordt met die initiatieven en/of energiecoöperaties de situatie besproken, bekeken welk initiatief of energiecoöperatie wil samenwerken met SKE en er op dat moment ook klaar voor is etc.
  • In het geval er geen geschikte energiecoöperatie beschikbaar is voor dat project, wordt het potentiële zonnestroomdak aangeboden aan de Coöperatie Kennemer Kracht.

  Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen per mail info@kennemerenergie.nl of telefoon 023 844 57 27. Wij hebben veel ervaring en rekenmodellen om te helpen en mee te denken.

 • Het realiseren van een collectief zonnestroomdak is best een uitdaging. Daarom is Kennemer Energie opgericht met steun van de gemeente Haarlem. Hierin is alle kennis en kunde die nodig is voor het realiseren van een gezamenlijk zonnedak ondergebracht, waardoor nieuwe initiatieven niet langer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Bekijk ook de checklistpagina
 • Leden van energiecoöperaties komen in aanmerking voor vrijstelling van de energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een energie productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Deze vrijstelling wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere energiekosten. De postcoderoosregeling is een wettelijke regeling, zie voor meer uitleg over deze link: postcoderoosregeling.
 • Op deze website is meer informatie te vinden die relevant kan zijn. Wil je met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Kennemer Energie via info@kennemerenergie.nl .

© Copyright 2021 Kennemer Energie