Veelgestelde vragen voor initiatiefnemers

  • Je kunt zelf met een gebouweigenaar in de buurt in gesprek gaan. Mocht je een dak op het oog hebben, maar nog geen contact hebben gelegd dan kan je bij Kennemer Energie navragen of er misschien al contacten zijn. 

    Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen. Wij hebben veel ervaring en rekenmodellen om te helpen en mee te denken. Contact is het eenvoudigst per mail op cooperatie@kennemerenergie.nl .

  • Het realiseren van een collectief zonnestroomdak is best een uitdaging. Daarom is Kennemer Energie opgericht met steun van de gemeente Haarlem. Hierin is alle kennis en kunde die nodig is voor het realiseren van een gezamenlijk zonnedak ondergebracht, waardoor nieuwe initiatieven niet langer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Bekijk ook de checklistpagina
  • Leden van energiecoöperaties komen in aanmerking voor vrijstelling van de energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een energie productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Deze vrijstelling wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere energiekosten. De postcoderoosregeling is een wettelijke regeling, zie voor meer uitleg over deze link: postcoderoosregeling.
  • Op deze website is meer informatie te vinden die relevant kan zijn. Wil je met ons van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met Kennemer Energie via cooperatie@kennemerenergie.nl .

© Copyright 2018 Kennemer Energie