De concept-RES voor energieregio Noord-Holland Zuid ligt klaar

De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Kennemer Energie vindt het belangrijk dat bij tenminste 50% van de te realiseren opwek ook lokale partijen en burgers betrokken worden.

In RES-bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt.

De concept-RES is hier te downloaden. Het onderstaande filmpje geeft een toelichting.

Discussiëren over de RES

Kennemer Energie wil samen met de Vereniging voor Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holand (VEINH), lokale partijen en milieuorganisaties en burgerinitiatieven ervoor te zorgen dat de in het energieakkoord afgesproken 50% lokaal eigendom ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Binnenkort wordt hiervoor een online bijeenkomst georganiseerd.