100.000 leden van energiecoöperaties

In de Lokale Energie Monitor over 2020 wordt geconstateerd dat het aantal leden van energiecoöperaties sterk is toegenomen in 2020 tot bijna 100.000, terwijl het aantal energiecoöperaties ongeveer lijkt te blijven hangen rond 623. 

Lokale Energie Monitor 2020

Dit is een gezamenlijke uitgave van HIER en RVO en is uitgevoerd door Annemarieke Schwencke. Deze monitor verschijnt jaarlijks en verzamelt gegevens over alle lokale energieinitiatieven in Nederland. Deze initiatieven werken aan het opwekken van zon op daken, in weides en op water, van windenergie op land, van warmte en ze werken aan besparing van het gebruik van energie (stroom en warmte).

In deze regio

Van de totaal 814 collectieve zonprojecten in het gehele land (op dak, in weides en op water) zijn er in IJmond en Zuid-Kennemerland inmiddels negen collectieve zonnestroomdaken gerealiseerd door zes regionale energiecoöperaties. Daar worden in 2021 nog zeker vier collectieve zonnestroomdaken aan toegevoegd door Kennemer Energie voor drie van deze regionale energiecoöperaties.

Op het overzicht van de collectieve zon- en windprojecten over 2020 is te zien dat in deze regio de meeste collectieve zonneprojecten momenteel zonne-energie opwekken. Wel blijkt dat deze projecten in verhouding kleiner zijn dan bijvoorbeeld de zonprojecten in Friesland, omdat daar ook grote collectieve zonneweides zijn gerealiseerd.

Lokale opwek schone energie in 2020

Ook uw dak beschikbaar stellen aan buurtgenoten?

Als u (mede)eigenaar bent van een gebouw en u wilt dat een lokale energiecoöperatie de daken benut voor het opwekken van zonne-energie en dat ook zelf bekostigt en organiseert op een verantwoorde manier, bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen en neem contact op.