Stand van zaken (opvolger) Postcoderoosregeling

In 2021 wordt de huidige fiscale Postcoderoosregeling (PCR) vervangen door een nieuwe Postcoderoossubsidie (PCRS). De afgelopen maanden heeft Kennemer Energie zich stevig ingezet om de voorwaarden te verbeteren en de overgang soepel te laten verlopen. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij en geven aan voor welke uitdagingen we nog staan…

Huidige Postcoderoosregeling (PCR)

  • Op 12 november is een amendement aangenomen dat de aanvraagtermijn voor de oude postcoderoosregeling verlengt tot en met 31 maart 2021 (de oorspronkelijke einddatum was van 31 december 2020). Dat betekent dat energiecoöperaties die een project  met de huidige PCR-regeling willen realiseren, dit voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 kunnen doen.
  • Het probleem is nog steeds dat de regels rondom artikel 59c nog niet zijn aangepast. Hierdoor kunnen op dit moment nieuwe leden na 31 maart 2021 geen zonnestroomdeel van een verhuisd of overleden lid overnemen. Kennemer Energie lobbyt om dit aan te passen en ook, de landelijke koepel voor energiecoöperaties Energie Samen is hard opzoek naar een acceptabele en werkbare oplossing, omdat anders een ‘leegloop’ van postcoderooscoöperaties dreigt.

Nieuwe Postcoderoossubsidie (PCRS)

  • Naar verwachting gaat de nieuwe postcoderoossubsidie per 1 april 2021 in. Alleen VvE’s en energiecoöperaties kunnen gebruiken van de PCRS. Voor de fiscale PCR moest worden aangeklopt bij de Belastingdienst; de subsidieregeling PCRS zal worden uitgevoerd door RVO.
  • De PCRS zal worden uitgekeerd aan de energiecoöperatie of VvE die dit dan weer naar rato en volgens interne afspraken onder de leden verdeelt. Dit in tegenstelling tot de huidige PCR waarbij de individuele leden een korting op de energiebelasting via de factuur van hun energieleverancier ontvangen.
  • Het budget voor de nieuwe postcoderoossubsidie voor 2021 is op aandringen van een flink aantal partijen onlangs verhoogd met 63 miljoen euro, tot 100 miljoen euro.
  • De PCRS is voor zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp. Deze bovengrens betekent dat grotere zonnestroomprojecten in kleinere stukken moeten worden opgedeeld of moeten worden verkleind. Ook is het – in tegenstelling tot de huidige PCR – niet langer mogelijk om met deze subsidie te participeren in bijvoorbeeld een grote windmolen.
  • Om voor voldoende participatie te zorgen, zijn er regels opgesteld rondom het minimaal aantal leden per project. Zon: een lid per 5 kWp opgesteld vermogen, wind: een lid per 2 kWp.
  • De tarieven voor de PCRS zijn lager dan de korting die nu wordt verstrekt op de energiebelasting met de huidige PCR regeling. Daarnaast gaat de minister ervan uit dat de PCRS-projecten grotendeels met goedkope leningen worden bekostigd. Door een zogeheten hefboomwerking ontstaat dan toch nog een aantrekkelijk rendement. Kennemer Energie heeft meerdere malen aangegeven dat lenen een extra complicerende factor is voor energiecoöperaties. Daarnaast is het in Noord-Holland niet mogelijk om dit geld te lenen tegen de door de minister verwachte lage tarieven. Kortom: het wordt moeilijk om met de PCRS een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de huidige PCR.
  • Onlangs heeft de rijksoverheid een internetconsultatie over de wetsteksten voor de nieuwe postcoderoossubsidieregeling (PCRS) georganiseerd. Hierop heeft een groot aantal partijen waaronder ook Kennemer Energie heeft gereageerd. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de resultaten zijn.