Advies Rijksadviseur: leg eerst grote daken vol met zonnepanelen

Zonnepanelen op KDC Rozemarijn, juli 2019

Niet alleen tijdens de participatiebijeenkomsten rondom de zoekgebieden voor de RES in Noord-Holland komt steeds meer weerstand tegen windmolens en zonnevelden. Onlangs gaf ook Wouter Veldhuis – Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving – aan dat er veel meer zonnepanelen op grote daken moeten komen. Op dit moment worden landelijk slechts 10% van de grote daken hiervoor benut.

Impact leefomgeving

Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit voor zonnepanelen op grote daken. De impact op de leefomgeving van zonnestroom installaties op bijvoorbeeld weilanden en water is enorm, dat terwijl er volgens Rotmans in Nederland zo’n 2,5 miljard vierkante meter aan ‘hard’ oppervlak is. Als de helft daarvan zou worden ingezet voor de opwek van hernieuwbare energie worden de klimaatdoelstellingen gehaald.

Knelpunten oplossen

Ook Kennemer Energie pleit ervoor om in en rondom Haarlem vol in te zetten op grote daken. Probleem is wel dat veel grote daken – met name die op bedrijfsterreinen – op dit moment niet sterk genoeg zijn voor het dragen van zonnepanelen, al komen ook hier steeds meer oplossingen voor. Daarnaast is het voor sommige typen gebouwen financieel niet erg interessant om zonnepanelen te plaatsen. Aanpassingen in wet- en regelgeving, een fonds om deze daken te verstevigen of het verlagen van de OZB-belasting op deze panden zou het plaatsen van zonnepanelen een stuk aantrekkelijker kunnen maken.

Meer weten over de mogelijkheden van zonnepanelen op uw grote dak? Neem contact op met Kennemer Energie.