Samen versnellen we de transitie naar aardgasvrij

Kennemer Energie is een maatschappelijke onderneming die grote (collectieve) zonne- in windstroomprojecten realiseert. Organisaties en burgers kunnen op deze manier zelf lokale duurzame energie opwekken én afnemen.

Zo werken burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen én gemeentes samen aan de warmtetransitie en een klimaatneutrale leefomgeving.

Windmolens Schoteroog


Participatie en sociale energietransitie

Kennemer Energie onderzoekt hoe het maximale opwekpotentieel kan worden benut. Op die manier wordt het mogelijk om niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor de omgeving duurzame energie op te wekken en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

Ook ondersteunen we lokale initiatieven, energiecoöperaties en gemeentes in het creëren van draagvlak, organiseren we de participatie in duurzame energieprojecten én brengen we ook de sociale energietransitie op gang.

Met onze partners streven we naar om 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving.


Van A tot Z 

Kennemer Energie verzorgt de realisatie van duurzame energieprojecten bij bedrijven, gemeentes en instellingen en regelt subsidies (SDE+, EIA, MIA of VAMIL), financiering, projectrealisatie en beheer.

Op deze manier kan de eigenaar van de energie-aansluiting voldoen aan zijn MVO-doelstellingen, zijn vaste energielasten naar beneden brengen en een goed rendement op zijn investering verwachten.

 

"Vastgoedeigenaren kunnen met een collectief zonnestroomdak invulling geven aan de MVO-doelstellingen, de energielasten verlagen en een mooi rendement verwachten..."


Hoe doen we dit?

Kennemer Energie gaat voor maximale impact; nu en op de lange termijn. Ons projectbureau werkt samen met lokale energiecoöperaties zoals Kennemer Kracht die het beheer en de administratie van collectieve energieprojecten borgen.

Stichting Kennemer Energie kan alle bovengenoemde installaties voor de opwek van duurzame stroom in Kennemerland onderzoeken, organiseren, monitoren, administreren, en de werving van deelnemers verzorgen in geval van een collectieve installatie.

Stichting Kennemer Energie heeft dus twee rollen, namelijk de rol van ondersteuner van initiatieven en energiecoöperaties bij het ontwikkelen en beheren van hun eigen installatie(s); en de rol van projectontwikkelaar van duurzame energie-installaties ten behoeve van gebouweigenaren zoals sportclubs, VvEs, woningbouwcorporaties, scholen, cultureel vastgoed, commercieel vastgoed, overheidsgebouwen etc.

Voor meer inzicht in de Stichting Kennemer Energie, adviseren wij het Jaarverslag 2016/2017 en Jaarverslag 2018 te raadplegen.

 


Sluit bij ons aan

  • Ben je eigenaar van een pand met een groot dak en wil je onderzoeken of een zonnestroominstallatie op jouw pand interessant kan zijn en zo ja, in welke vorm? Gebruik de handige beslisboom en/of neem contact met ons op via info@kennemerenergie.nl.

  • Werk je voor een gemeente en wil je meer weten over hoe bijvoorbeeld zonnestroomdaken op gemeentelijk vastgoed een bijdrage kunnen leveren aan de (sociale) energietransitie of hoe je de participatie van inwoners in energieprojecten kunt organiseren? Neem contact met ons op via info@kennemerenergie.nl

    .