Wat doen we?

Kennemer Energie helpt bij de realisatie van grote, gezamenlijke zonnedaken bij bedrijven en instellingen. Burgers en organisaties kunnen op deze manier zelf collectief lokale duurzame energie opwekken én afnemen. Zo werken burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen én de gemeente samen aan een duurzame leefomgeving en een klimaatneutraal Haarlem in 2030.


Optimaal resultaat


Bovendien verzorgt Kennemer Energie de realisatie van grote zonnestroominstallaties bij bedrijven en instellingen voor opwek van zonnestroom voor eigen gebruik en kan daarbij SDE+ aanvragen en organiseren voor de eigenaar van de energie-aansluiting bij het pand. Deze optie is alleen toegankelijk wanneer er sprake is van een grootverbruikersaansluiting voor de gebruiker van het pand. Op deze manier kan de eigenaar van de energie-aansluiting voldoen aan zijn MVO-doelstellingen, zijn vaste energielasten naar beneden brengen en een goed rendement op zijn investering verwachten.

De ontwikkeling van een combinatie van deze twee zonnestroominstallaties is uiteraard ook mogelijk. Het voordeel hiervan is dat zowel de eigenaar/gebruiker van het pand als de omwonenden (burgers en bedrijven) gezamenlijk zonnestroom kunnen opwekken, de schaalgrootte bij de inkoop kunnen benutten en zo samen kunnen werken aan een duurzame leefomgeving.

Al deze drie vormen zijn uiteraard ook van toepassing op Verengingen van Eigenaren (VvE’s) en Woningbouwcorporaties.

Gebouweigenaren kunnen met een collectief zonnestroomdak invulling geven aan de MVO-doelstellingen, de energielasten verlagen en een mooi rendement verwachten…

Hoe doen we dit?


 • Stichting Kennemer Energie kan alle bovengenoemde installaties voor de opwek van duurzame stroom in Kennemerland onderzoeken, organiseren, monitoren, administreren, en de werving van deelnemers verzorgen in geval van een collectieve installatie.

  Stichting Kennemer Energie heeft dus twee rollen, namelijk de rol van ondersteuner van initiatieven en energiecooperaties bij het ontwikkelen en beheren van hun eigen installatie(s); en de rol van projectontwikkelaar van duurzame energieopwekinstallaties ten behoeve van gebouweigenaren zoals sportclubs, VvEs, woningbouwcorporaties, scholen, cultureel vastgoed, commercieel vastgoed, overheidsgebouwen etc.

  Voor meer inzicht in de Stichting Kennemer Energie, adviseren wij het Jaarverslag 2016/2017 te raadplegen.

 • Coöperatie Kennemer Energie biedt een professionele en betrouwbare omgeving voor mensen en coöperaties die gezamenlijk een installatie voor het opwekken van duurzame energie willen hebben. Zij hoeven dan niet zelf een energiecooperatie op te richten met een bestuur en administratie e.d.

  Coöperatie Kennemer Energie is/wordt juridisch eigenaar van de installatie. Zij zorgt onder meer dat haar leden optimaal inspraak hebben en houden op hun installatie(s), dat de leden goed geïnformeerd blijven, dat alles op betrouwbare wijze geadministreerd en gerapporteerd wordt e.d. gedurende de gehele looptijd.


Geïnteresseerd?


 • Heb je een initiatief of energiecooperatie in Kennemerland, heb je een groot dak op het oog voor een zonnestroominstallatie en wil je juridisch niet eigenaar zijn van een installatie met alle verantwoordelijkheden van dien? Coöperatie Kennemer Energie denkt graag met je mee. Neem contact met ons op via cooperatie@kennemerenergie.nl.
 • Heb je een initiatief of energiecooperatie, wil je wel juridisch eigenaar zijn van een installatie en heb je ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van deze installatie en/of bij het beheer van deze installatie? Stichting Kennemer Energie werkt graag met je samen aan een oplossing. Neem contact met ons op via info@kennemerenergie.nl.
 • Ben je eigenaar van een pand met een groot dak en wil je onderzoeken of een zonnestroominstallatie op jouw pand interessant kan zijn en zo ja, in welke vorm? Neem contact met ons op via info@kennemerenergie.nl.

 

 

 

© Copyright 2018 Kennemer Energie