Medeoprichter Kennemer Energie trekt zich terug

Penningmeester Guus Jansen die mede aan de basis heeft gestaan van de oprichting van Stichting Kennemer Energie in 2016 heeft onlangs aangekondigd zijn bestuursfunctie per 1 oktober aanstaande neer te leggen. Zijn werkzaamheden voor Kennemer Energie worden door de overige bestuursleden voortgezet waarbij op termijn een nieuwe penningmeester wordt aangetrokken.

Zijn rol als grondlegger en bestuurslid

Per 1 oktober 2020 gaat Kennemer Energie verder zonder grondlegger Guus Jansen. Jansen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het plan om in Haarlem tot en met 2030 ca. 100.000 zonnepanelen voor collectieve opwek op grote daken te plaatsen. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de bijbehorende maatschappelijke business case en de lange termijn strategie van de stichting.

Daarnaast zorgde hij voor de inrichting van verschillende werkprocessen, de begrotingen en jaarrapportages en onderhield hij de contacten met partners als Stichting DOEN. Jansen heeft in 2017 ook Coöperatie Kennemer Energie/ Kennemer Kracht mede-opgericht en tijdens de opstartfase gedurende zes maanden als interim penningmeester de coöperatie ondersteund.

Besturen van Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie

De besturen Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie 2018

Woorden van dank

Scheidend penningmeester Guus Jansen: “Ik dank mijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en kijk daar met plezier op terug. Ik blijf mij inzetten voor het versnellen van de energietransitie in Nederland en met deze stap krijg ik meer ruimte voor andere lopende activiteiten en nieuwe initiatieven.”

Voorzitter Art den Boer: “Als bestuur gaan wij de kritische en scherpe blik en de gedrevenheid voor het energietransitie vraagstuk van Guus missen. Guus heeft zijn grondige analyses en kennis van de energiemarkt herhaaldelijk ingezet om de belangen van de coöperatieve sector aan te kaarten bij o.a. Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energie Samen en om de financieringsregelingen voor de realisatie van hernieuwbare opwek zoals SDE+ en PCR te verbeteren. Daarmee heeft hij niet alleen in de regio Kennemerland, maar ook landelijk een substantiële bijdrage geleverd aan het versnellen van de transitie naar duurzame lokale opwek van energie.”

En verder

Ondank zijn terugtreding als penningmeester, blijft Guus Jansen op afstand betrokken bij Kennemer Energie. De door hem opgerichte Energy Transition Group (ETG) levert en onderhoudt verschillende tools die door Kennemer Energie gebruikt worden bij het maken van proposities voor hernieuwbare energieprojecten. Daarnaast is het goed mogelijk dat de expertise van Guus Jansen wordt ingevlogen voor specifieke projecten.

Het bestuur van Kennemer Energie dankt Guus Jansen voor al zijn waardevolle bijdragen en gaat – samen met de Raad van Toezicht – op zoek naar een nieuwe penningmeester.