QuickScan aanvragen

Zonnepanelen op het dak van uw bedrijf, VvE, maatschappelijke instelling, school of sportclub? Met een QuickScan krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden om op uw dak schone energie op te wekken. Ook weet u waar aan moet worden voldaan om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan.

Wensen en mogelijkheden

Een zonnestroomdak is een investering in de toekomst. En omdat de zonnepanelen misschien wel 20 of 25 jaar op uw dak komen, gaan we niet over één nacht ijs.

Tijdens het opstellen van onze QuickScan brengen we daarom uw wensen en eisen nauwkeurig in kaart. En zetten we onze kennis en ervaring in om deze verder aan te scherpen.

 

"Verzekeraars stellen strenge eisen aan o.a. de dakbedekking, de locatie van de zonnepanelen en de elektrische installatie. Door dit vooraf te onderzoeken komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan..."

Zonnestroomdak
HoogtijLaagtijDak

Een reëel en helder beeld

Ieder dak is anders en reeds aanwezige installaties moeten ook bereikbaar blijven als er straks zonnepanelen worden geplaatst.

Daarnaast zijn er wat betreft de constructie, aansluiting, vergunningen en verzekeringen aanvullende eisen. En wat is de staat van de dakbedekking en het isolatiemateriaal? Deze nemen we daarom mee bij het het ontwerp en het doorrekenen van de business case.

Zo zorgen we ervoor dat in de uitkomsten van QuickScan een reëel financieel beeld geschetst wordt.

Wat wordt de volgende stap?

Uit ervaring weten we dat er vaak eerst aan aantal voorwaarden moet worden voldaan voordat er zonnepanelen op uw dak kunnen worden geplaatst.

Misschien moet het dak, de goten of de aansluiting nog worden aangepast. Of hebt u eerst akkoord nodig van huurders of mede-eigenaren.

Daarom stellen we samen een lijst op met afhankelijkheden en risico's. Zo onstaat een gedegen plan van aanpak om tot daadwerkelijke realisatie te komen.

 

 

IMG_2610

Een QuickScan zorgt voor een kraakhelder beeld van de mogelijkheden en de te nemen vervolgstappen...

 • 1. Opstellen wensenlijst

  Kennismaking, bespreken wensen en in kaart brengen van afhankelijkheden en risico's.

 • 2. Vaststellen beschikbaar dakoppervlak

  Checken dakoppervlakken en staat/onderhoud dakbedekking. Controleren obstakels, bliksemafleiding en waterafvoer.

 • 3. Checken elektrische installatie

  Bepalen (toekomstig) elektriciteitsverbruik, controleren bestaande installatie, aansluiting en transportcapaciteit.

 • 4. Bepalen omvang zonnestroominstallatie

  Maken concept ontwerp met aantal zonnepanelen, ideale opstelling, totale vermogen en verwachte stroomopbrengst.

 • 5. Maken financiële doorrekening

  Doorrekenen en opstellen globale business case, inclusief mogelijke subsidies en verwachte terugverdientijd.

 • 6. Opstellen plan van aanpak

  Overzicht maken met randvoorwaarden en vervolgstappen om de zonnestroominstallatie daadwerkelijk te realiseren.

Voor deze QuickScan rekenen wij € 525,- (exclusief btw)

Meer weten over de mogelijkheden van energie opwekken op uw grote dak?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel of kom langs

Maak een persoonlijke afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

 

Kennemer Energie
Gonnetstraat 26
2011 KA Haarlem
023 844 57 27
06 17 144 908

 

Mail ons

Mail ons en we bellen u zo snel mogelijk.