Mendelcollege gaat voor collectief zonnestroomdak voor de buurt

Op 2 maart 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van het Mendelcollege, van Kennemer Kracht, van de Zonneplaneet en van De Krim een intentieverklaring om in 2020 een collectief zonnestroomdak te ontwikkelen op de daken van het Mendelcollege in Haarlem.

Dit biedt kansen voor circa 160 huishoudens

Het Mendelcollege, een middelbare school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo en mavo in Haarlem, bestaat uit meerdere panden op één lokatie. Gezamenlijk bieden die panden waarschijnlijk ruimte voor een zonnestroominstallatie met ruim 900 zonnepanelen. Dat zou betekenen dat circa 160 huishoudens uit de wijken er omheen en uit Bloemendaal gezamenlijk hier zonnestroom kunnen opwekken.

Hoe het zo is gekomen

Sinds 2017 had Kennemer Energie contact met de rector van het Mendelcollege over de ontwikkeling van een zonnestroomdak. Ook hadden  in de afgelopen jaren enkele buurtbewoners uit de Planetenbuurt (De Zonneplaneet) en uit de wijk De Krim zich bij Kennemer Energie gemeld met het verzoek om een collectief zonnestroomdak voor en met hen te organiseren. Energiecoöperatie Kennemer Kracht faciliteert deze buurtbewoners en initiatieven graag. Dus met deze intentieverklaring voor het realiseren van een collectief zonnestroomdak komen de wensen van al deze partijen bij elkaar.

Rector-bestuurder Heinemeijer

Rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer van het Mendelcollege “Wij zijn blij dat wij als school een flinke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Uiteraard betrekken we ouders van onze leerlingen, de leerlingen en buurtbewoners graag bij dit project.”

Planning

Nu begint een fase van onderzoek naar de draagkracht van de panden, risico analyse, planning, e.d. met als doel om in de tweede helft van 2020 te starten met het opwekken van zonne-energie op de daken van het Mendelcollege. Inschrijving voor deelname aan dit collectieve zonnestroomdak start later dit jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project, raadpleeg dit persbericht van Kennemer Kracht en het Mendelcollege of neem contact op met Kennemer Energie.

Voor een ieder die zou willen deelnemen aan dit collectieve zonnestroomdak, verwijzen we graag naar Kennemer Kracht.

Wilt u als eigenaar of huurder van een schoolgebouw in de regio Kennemerland of IJmond ook zonnestroom opwekken op uw vastgoed? Bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen of neem contact met ons op.