Partners

Kennemer Energie werkt samen met een netwerk aan partners op verschillende gebieden. Hieronder tref je een lijst aan die niet volledig is.

Organisaties

 Gemeente Haarlem/ De Groene Mug – zij ondersteunt Kennemer Energie op velerlei manieren

 Energy Transition Group – zij stellen kennis, enkele tools en reeds verzamelde data beschikbaar

 De Stadsgarage – zij hebben Kennemer Energie geholpen bij het opzetten van het eerste netwerk van initiatieven en dakeigenaren en daarmee blijven zij ons ondersteunen in de regio

 HIER Opgewekt / ODE decentraal – deze organisaties vormen kennis en netwerkplatforms voor lokale zonne-energie cooperaties in Nederland

 JVL Administraties VvE Beheer – Ondersteunt Kennemer Energie bij het realiseren van collectieve zonnestroominstallaties op daken van VvE’s.

 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) – financieringspartner

 Liander – is de netwerkbeheerder en verzorgt dus de aansluitingen op het energienetwerk

 Stichting DOEN – Kennemer Energie wordt financieel gesteund door Stichting DOEN, 

Energiecoöperaties

 Duurzaam Garenkokerskwartier

 Duurzame Energie Ramplaan

 Haarlem Noorderlicht

 Spaarnezaam

 Energiek Velsen

 Duurzaam Overveen

 Hilverzon

 Bergen Energie

 

© Copyright 2017 Kennemer Energie