Kennemer Energie werkt samen met een netwerk aan partners op verschillende gebieden. Hieronder tref je een lijst aan die niet volledig is:

Energiecoöperaties

Overheden

 • Gemeente Haarlem/ De Groene Mug - zij ondersteunt Kennemer Energie op velerlei manieren

 • Gemeente Velsen - zij overwegen enkele gemeente daken ter beschikking stellen aan inwoners van Velsen

 • ODIJmond - zij denken mee over de manier waarop in de regio IJmond de kansen voor collectieve zonnestroomdaken kunnen worden benut.

Leveranciers

 • Liander - is de netwerkbeheerder en verzorgt dus de aansluitingen op het energienetwerk

 • Zon & Co - is leverancier en installateur van PV-installaties

 • Energie Unie / Kapitein BV - is leverancier en installateur van PV-installaties

 • Zonnefabriek - is leverancier en installateur van PV-installaties

Andere organisaties

 • Energy Transition Group - zij stellen kennis, enkele tools en reeds verzamelde data beschikbaar

 • De Stadsgarage - zij hebben Kennemer Energie geholpen bij het opzetten van het eerste netwerk van initiatieven, dakeigenaren en VvE's en daarmee blijven zij ons ondersteunen in de regio

 • Haarlemmer Kweektuin - wil graag als duurzaamheidscentrum haar daken ter beschikking stellen en de ruimtes open stellen voor bijeenkomsten

 • HIER Opgewekt / Energie Samen - deze organisaties vormen kennis en netwerkplatforms voor lokale zonne-energie cooperaties in Nederland

 • JVL Administraties VvE Beheer - ondersteunt Kennemer Energie bij het realiseren van collectieve zonnestroominstallaties op daken van VvE's.

 • Rescoop - Kennemer Energie werkt samen met Rescoop aan een landelijk administratie systeem voor energiecoöperaties.

 • Spaargas - Kennemer Energie werkt samen met Spaargas aan het klimaatneutraal krijgen van een bestaande woonwijk in Haarlem

 • Stichting DOEN - Kennemer Energie wordt financieel gesteund door Stichting DOEN,

 • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) - financieringspartner

 • KlimaatLab - Werkplek voor Kennnemer Energie en de co-creatie hub voor duurzaam en sociaal ondernemen in Haarlem.