Partners

Kennemer Energie werkt samen met een netwerk aan partners op verschillende gebieden. Hieronder tref je een lijst aan die niet volledig is:


EnergiecoöperatiesOverheden


 • Gemeente Haarlem/ De Groene Mug – zij ondersteunt Kennemer Energie op velerlei manieren

 • Gemeente Velsen – zij overwegen enkele gemeente daken ter beschikking stellen aan inwoners van Velsen

 • ODIJmond – zij denken mee over de manier waarop in de regio IJmond de kansen voor collectieve zonnestroomdaken kunnen worden benut.


Leveranciers


 • Liander – is de netwerkbeheerder en verzorgt dus de aansluitingen op het energienetwerk

 • Zon & Co – is leverancier en installateur van PV-installaties

 • Energie Unie / Kapitein BV – is leverancier en installateur van PV-installaties

 • Zonnefabriek – is leverancier en installateur van PV-installaties


Andere organisaties


 • Energy Transition Group – zij stellen kennis, enkele tools en reeds verzamelde data beschikbaar

 • De Stadsgarage – zij hebben Kennemer Energie geholpen bij het opzetten van het eerste netwerk van initiatieven, dakeigenaren en VvE’s en daarmee blijven zij ons ondersteunen in de regio

 • Haarlemmer Kweektuin – wil graag als duurzaamheidscentrum haar daken ter beschikking stellen en de ruimtes open stellen voor bijeenkomsten

 • HIER Opgewekt / ODE decentraal – deze organisaties vormen kennis en netwerkplatforms voor lokale zonne-energie cooperaties in Nederland

 • JVL Administraties VvE Beheer – ondersteunt Kennemer Energie bij het realiseren van collectieve zonnestroominstallaties op daken van VvE’s.

 • Rescoop – Kennemer Energie werkt samen met Rescoop aan een landelijk administratie systeem voor energiecoöperaties.

 • Spaargas – Kennemer Energie werkt samen met Spaargas aan het klimaatneutraal krijgen van een bestaande woonwijk in Haarlem

 • Stichting DOEN – Kennemer Energie wordt financieel gesteund door Stichting DOEN,

 • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) – financieringspartner

 • KlimaatLab – Werkplek voor Kennnemer Energie en de co-creatie hub voor duurzaam en sociaal ondernemen in Haarlem.


PARTNERS


© Copyright 2021 Kennemer Energie