Zonneprojecten

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen R.K.S.V. Onze Gezellen en Coöperatie Kennemer Energie voor collectief zonnestroomdak

Officiële start zonnestroomdak Onze Gezellen Haarlem

Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van sportvereniging R.K.S.V. Onze Gezellen op 29 augustus 2019 k zijn de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het plaatsen van de 334 zonnestroomdelen op het dak van de sporthal van Onze Gezellen in Haarlem. Onder begeleiding van voorzitter George de Haan van Onze Gezellen en na een presentatie van Erna Hollander van Kennemer Energie is door de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van het dak. Volgens planning wordt deze nieuwe zonnestroominstallatie in september 2019  operationeel. Er zijn nog 23 zonnestroomdelen beschikbaar. Kijk op de inschrijfpagina van dit project.

Project zonnestroomdak IJmuiden vordert

Zoals aangekondigd in mei jl. op deze nieuwspagina worden er door Kennemer Energie in samenwerking met lokale energiecoöperatie Energiek Velsen zonnepanelen geplaatst op het dak van Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden. Via de postcoderoos kunnen bewoners in de postcodegebieden 1951, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 of 2071 binnen Velsen deelnemen met zonnestroomdelen.

 

Vooraanmelden kan al via deze link naar de website van Energiek Velsen. Daar staat ook meer informatie over het project. Wie weet sluit u ook aan of kent u iemand in uw omgeving die mee wil doen en in een van de postcodegebieden woont?

Zonnestroomdelen Haarlem ter overname

Op het dak van het NOVA College Haarlem waren er in augustus jl. vanwege verhuizing van 2 deelnemers naar een adres buiten het postcodegebied een aantal zonnestroomdelen beschikbaar. Deze hebben inmiddels nieuwe eigenaren gevonden. We maken een wachtlijst aan in geval er op termijn opnieuw stroomdelen beschikbaar komen. Wil je in de toekomst groene stroom opwekken voor je huis via dit dak? Mail dan naar Beheer@Kennemerenergie.nl. Wij zetten je dan op deze wachtlijst. De zonnestroomdelen zijn alleen beschikbaar voor mensen die binnen het postcoderoosgebied van het project op het NOVA College wonen: 2013, 2014, 2015, 2023, 2051 en 2111.

Zonnepanelen op KDC Rozemarijn, juli 2019

Zonnestroomdak KDC Rozemarijn wekt stroom op

Op 24 juli 2019 is de PV-installatie bij KDC Rozemarijn in de Europawijk aangesloten op het elektriciteitsnet en dus begonnen met het opwekken van zonnestroom. 

Deze collectieve zonnestroominstallatie bestaat uit 220 zonnepanelen in een zuid-opstelling en zal naar verwachting ca. 60.000 kWh per jaar opwekken en 3.720 kg CO2 uitstoot per jaar voorkomen . De Raphaëlstichting, de koepel achter KDC Rozemarijn, stelt dit dak beschikbaar aan de leden van Coöperatie Kennemer Kracht / voorheen Coöperatie Kennemer Energie en wekt op deze manier ook voor eigen gebruik zonnestroom op. De Coöperatie Kennemer Energie maakt voor de financiering gebruik van de de zogenoemde postcoderoosregeling. Voor meer details over deze zonnestroominstallatie, raadpleeg de speciale KDC Rozemarijn – Het Spaarnecollectief pagina.

Later dit jaar volgt een feestelijke opening van dit collectieve zonnestroomdak.

 

Beslisboom voor gebouweigenaren

Slimme beslisboom voor gebouweigenaren

Er lijken steeds meer mogelijkheden te ontstaan om het dak van grote gebouwen te benutten voor het opwekken van zonnestroom. Voor gebouweigenaren kan dat verwarrend zijn.
Kennemer Energie heeft een eenvoudige en handige beslisboom ontwikkeld om gebouweigenaren inzicht te geven in met name de financiële en organisatorische mogelijkheden voor u als vastgoedeigenaar.

Neem contact op met Kennemer Energie om uw wensen en mogelijkheden nader te bespreken. 

Nieuw zonnestroomdak van Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden

Nieuw zonnestroomdak van Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden door samenwerking tussen Energiek Velsen en Kennemer Energie. Foto genomen na ondertekening op vrijdag 17 mei 2019 van samenwerkingsovereenkomst tussen gebouweigenaar en Coöperatie Kennemer Kracht / voorheen Coöperatie Kennemer Energie. Binnenkort meer details op onze site!

Op de foto v.l.n.r.: Joost Kok en Martijn Mewe van Energiek Velsen en Leo de Kok van Kennemer Energie.

Zonnepanelen op KDC Rozemarijn

Zonnepanelen liggen op het dak in Europawijk

De installatie van de panelen op het dak van het medisch kinderdagverblijf KDC Rozemarijn (van de Raphaëlstichting) wordt in april 2019 afgerond.

De zonnepanelen en de bekabeling die de panelen verbindt met de omvormers is aangebracht en de officiële aansluiting met het net is aangelegd. Deze maand volgt de koppeling tussen de installatie en de aansluiting met het net, waardoor zonnestroom kan worden opgewekt en geleverd. Kort daarna volgt de feestelijke opening voor de deelnemers.

Meer informatie over zonnestroomdak KDC Rozemarijn

Ga naar de informatie over het zonnestroomdak bij KDC Rozemarijn als je meer wilt weten over de omvang en het vermogen van dit zonnestroomdak.

Collectieve zonnestroomdaken in ontwikkeling

Twee projecten waar Kennemer Energie binnenkort mee van start gaat zijn het dak van De Kleine Verhuizer in IJmuiden (circa 200 zonnepanelen) en het Nova College in Beverwijk (totaal circa 1.600 zonnepanelen verdeeld over twee gebouwen en in twee fasen). Grote daken waar veel buurtbewoners kunnen participeren en samen groene stroom in de buurt kunnen opwekken. Binnenkort meer hierover.
 

© Copyright 2021 Kennemer Energie