400 Zonnepanelen op Reinaldahuis Haarlem

Zorggroep Reinalda is met de ingebruikname van 400 zonnepanelen op het Reinaldahuis weer een flinke stap verder in haar duurzaamheidsambitie. Dit project is een onderdeel van de maatregelen die Zorggroep Reinalda neemt in het kader van de ‘Green Deal Zorg’.

Onlangs zijn de laatste van de 400 panelen op het dak van het Reinaldahuis aan de Leonard Springerlaan in Haarlem geplaatst. Hiermee zal Zorggroep Reinalda een deel van haar energie zelf kunnen opwekken en wordt de CO2-uitstoot verder beperkt.

Deze zonnestroominstallatie is tot stand gekomen in samenwerking met de VvE van het Reinaldahuis, Woonzorg Nederland en Stichting Kennemer Energie.

Verduurzamen VvE met zonnepanelen

Het Reinalda huis is met 44.000 vierkante meter het grootste woonzorgcentrum van Woonzorg Nederland. In het hoofdgebouw zijn naast 68 koopwoningen, een zorgdeel met 120 zorgappartementen en 30 verpleegappartementen ook een aantal voorzieningen gevestigd. Zo is er een filiaal van de stadsbibliotheek, groepspraktijken van huisartsen, fysiotherapeuten en fitness, logopedie, een diëtist, een psycholoog, orthopedie en een apotheek. Door het plaatsen van 400 zonnepanelen maakt de VvE een volgende stap in het verduurzamen van het gebouw.

Ook een zonnestroominstallatie op uw zorgcentrum en/of VvE?

Bent u als organisatie van een zorgcentrum eigenaar of huurder van het gebouw waarin het zorgcentrum is gehuisvest, neem contact op met Stichting Kennemer Energie om te bespreken wat de beste opties zijn voor het opwekken van zonnestroom met dit gebouw of deze gebouwen, inclusief de financiering ervan. 

Ook als u lid bent van een Vereniging van Eigenaren, onderzoeken we graag met u wat de meest passende oplossing is voor het opwekken van zonnestroom, inclusief de financiering ervan.