Wethouders Sport en Duurzaamheid openen het eerste collectieve zonnestroomdak op sporthal in Haarlem

Op 14 januari 2020 hebben de wethouders Merijn Snoek van Sport en Robbert Berkhout van Duurzaamheid van de gemeente Haarlem gezamenlijk het eerste collectieve zonnestroomdak op een sporthal in de  regio Kennemerland feestelijk geopend, namelijk op de sporthal van R.K.S.V. Onze Gezellen

Wethouders Snoek en Berkhout van Haarlem

Wethouder Snoek (sport) benadrukte dat duurzaamheid niet alleen een opgave is voor de wethouder Duurzaamheid maar dat iedereen er mee aan de slag moet. En dus vond hij het zo mooi om aan deze duurzame mijlpaal bij de sportvereniging Onze Gezellen een bijdrage te mogen leveren. Wethouder Berkhout (duurzaamheid) sprak zijn bewondering en felicitaties uit voor alle betrokkenen voor het tot stand brengen van dit gezamenlijke project. Hij hoopt dat hetgeen in dit proces is geleerd, toekomstige verduurzamingsprojecten kan doen versnellen.

Voorzitter Erna Hollander van Coöperatie Kennemer Kracht

“We zijn trots op het resultaat. Eind 2018 zijn we begonnen met de werving van deelnemers en voorjaar 2019 hadden we al genoeg inschrijvers om de installatie te realiseren. Omwonenden in de betreffende postcodegebieden doen mee en hebben zonnestroomdelen aangeschaft. Via korting op de energiebelasting op de energierekening van de individuele deelnemers en een vergoeding voor de geproduceerde stroom is dat voor hen een interessante investering.” Overigens doen niet alleen Haarlemmers mee aan dit collectieve zonnestroomdak, maar ook mensen die in Velserbroek wonen.

Voorzitter George de Haan van omnivereniging Onze Gezellen

Als sportvereniging vinden wij het vanzelfsprekend iets voor de volgende generatie te doen en we vinden het fijn dat dat kan door ons dak beschikbaar te stellen. Dit is de eerste collectieve zonnestroominstallatie op het dak van een sportvereniging in Haarlem!” Overigens is de Omniverenging Onze Gezellen ook lid van de energiecoöperatie en wekt op die manier dus ook zonnestroom op op eigen dak.

Enkele drempels onderweg

Tijdens het constructie onderzoek van de hal, bleek dat het dak niet helemaal volgelegd kon worden met een PV-installatie vanwege de beperkte belastbaarheid van het midden van het dak. Ook bleek de erfpacht die op de grond van het pand rust, voor een juridische uitdaging te zorgen. Verder zorgde een onduidelijk voornemen tot hoogbouw op het naastgelegen kavel voor onrust. Tot slot waren er zorgen over de soft- en honkballen die een aantal keren per jaar op het dak van de hal landen.

Projectleider Liesbet Hanekroot van Stichting Kennemer Energie “Dankzij de goede samenwerking met de betrokken partijen en adviezen van relevante deskundigen zijn er goed werkende oplossingen gevonden en heeft deze collectieve zonnestroominstallatie sinds 20 september 2019 al meer dan 8 MWh zonnestroom kunnen opwekken. “

Meer informatie

Voor meer informatie over dit collectieve zonnestroomdak, ga naar de pagina over dit collectieve zonnestroomdak bij Onze Gezellen. Ook kunt u dit persbericht van de Coöperatie Kennemer Kracht raadplegen.

Wilt u als sportvereniging ook zonnestroom opwekken op uw gebouw(en)? Bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen of neem contact met ons op.