QuickScan helpt VvE bij besluitvorming verduurzaming

VvE

Energiekosten verlagen? Voor een toenemend aantal Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) is de QuickScan van Kennemer Energie met verschillende scenario’s en doorrekeningen voor het opwekken van zonnestroom een optimale voorbereiding voor besluitvorming in de ALV over verduurzaming van het pand.

Wens en noodzaak voor verduurzaming

In het afgelopen jaar heeft een groeiend aantal VvE’s Kennemer Energie benaderd met het verzoek om hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar mogelijkheden voor het opwekken van zonnestroom op hun pand. Dit sluit aan bij de algemene wens van mensen om te verduurzamen, om te voldoen aan de wetgeving op dit gebied en om de stijgende kosten voor energiegebruik naar beneden te brengen. De vraag is alleen vaak hoe dit kan georganiseerd worden, zeker als dit niet je dagelijkse werk is.

QuickScan op basis van de VvE situatie

Kennemer Energie brengt hiervoor een QuickScan uit op basis van

  • een gesprek met de contactpersoon of betreffende commissie over de wensen, plannen en financiële situatie van de VvE
  • de informatie die bekend is bij de VvE over het pand, over het dakonderhoud, over het eigen stroomgebruik, over de verzekering e.d.
  • bij Kennemer Energie bekende informatie over benodigde vergunningen, tarieven, technische mogelijkheden en ontwikkelingen, juridische aspecten, mogelijke subsidies en/of leningen e.d.

QuickScan in toegankelijke taal

Kennemer Energie zet alles overzichtelijk op een rij in de QuickScan, geeft aan wat de mogelijke vervolgstappen en besluitmomenten zijn en geeft ook aan of en hoe Kennemer Energie de realisatie van een scenario op zich kan nemen, zodat de VvE daar zelf geen omkijken naar heeft. Deze QuickScan wordt vervolgens uitgebreid besproken met de betreffende bestuursleden en andere betrokken leden, zodat een concreet voorstel voorgelegd kan worden aan alle leden in de ALV.

Mogelijke scenario’s

De oplossingen lopen zeer uiteen vanwege de verschillen in de gebouwen en in de wensen van de VvE leden. De ene keer wordt overtuigend besloten dat een eigen zonnestroom centrale gewenst is in verband met het hoge eigen gebruik van de VvE (door bijvoorbeeld aanwezigheid van liften, elektrische laadpalen, blokverwarming met centrale warmtepomp etc.).

De andere keer wil een de VvE heel graag het dak beschikbaar stellen aan een lokale energiecoöperatie voor het opwekken van zonnestroom waarbij de VvE en ook individuele bewoners kunnen deelnemen, maar er verder geen omkijken naar hebben.

Ook de wens voor een eigen PV-installatie voor elk individuele appartement komt steeds vaker voor. Omdat dit ook juridische en organisatorische implicaties heeft voor de VvE, werkt Kennemer Energie hiervoor samen met VvE-beheerder JVL Administraties.

Uiteraard zijn ook mengvormen denkbaar waarbij bijvoorbeeld op een deel van het dak zonnepanelen komen voor het verlagen van de collectieve lasten en op het resterende deel samen met een energiecoöperatie een collectieve zonnestroominstallatie wordt gerealiseerd.

Enkele reacties van VvE’s

Reacties die Kennemer Energie dit jaar ontving naar aanleiding van QuickScans zijn onder meer ‘een prachtig rapport over onze zonnepanelen’ en ‘dank voor het uitgebreide document en de fijne bespreking die we daarover gehad hebben’.

Ook een QuickScan voor het opwekken van zonnestroom op uw dak(en)?

Kijk op deze pagina voor VvE’s als u wilt weten van Kennemer Energie voor uw Vereniging van Eigenaren kan betekenen. Kijk op deze QuickScan pagina als u een QuickScan wilt aanvragen.