Kennemer Energie helpt Nova College met verdere verduurzaming

De afgelopen maanden heeft Kennemer Energie in opdracht van ROC Nova College de realisatie van zonnestroomdaken in Haarlem en Hoofddorp met in totaal bijna 700 zonnepanelen begeleid.

Nova College wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een blijvende kwaliteit van (samen) leven in de snel veranderende maatschappij. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties worden hierbij ondersteund. Vanuit dit perspectief is Nova College ook actief bezig met het verduurzamen van de verschillende gebouwen en zijn het dak van gebouw Care op de campus in Haarlem en  daken van de campus in Hoofddorp van zonnepanelen voorzien.

Goede ervaringen eerder zonnestroomdak

Een belangrijke reden voor de samenwerking was het feit dat Kennemer Energie in 2018 op de bestaande bouw op de campus in Haarlem een collectief zonnestroomdak heeft gerealiseerd. Deze installatie is in eigendom van energiecoöperatie Kennemer Kracht en heeft sinds de in bedrijfsstelling inmiddels bijna 600.000 kWh geproduceerd voor de deelnemers.

In tegenstelling tot dit eerdere project heeft de opbrengst van de nieuwe zonnestroomdaken tot doel de eigen energiekosten van Nova College te verlagen en de energievoorziening verder te verduurzamen.

Volledige begeleiding

Na de toekenning van de SDE+ subsidie heeft Kennemer Energie gebouwonderzoeken uitgevoerd, een programma van eisen opgesteld, de offerte uitvraag / Europese aanbesteding begeleid en de beoordeling van de offertes op zich genomen. Daarna is de realisatie van de zonnestroominstallaties begeleid en zijn de installaties is – na een uitgebreide inspectie – in bedrijf genomen. Met de plaatsing van de bijna 700 zonnepanelen wordt een substantiële stap gemaakt in de richting van het energieneutraal maken van de gebouwen van Nova College.

Joost Knol, Contractmanager bij ROC Nova College: “Nooit geweten welke technische aspecten allemaal van belang zijn als je als bedrijf zonnepanelen laat plaatsen. Dankzij de adviezen van en het toezicht door Leo de Kok van Kennemer Energie konden we er zeker van zijn dat alle belangrijke zaken in de gaten werden gehouden. Mede dankzij de inzet van Kennemer Energie is het plaatsen van de zonnepanelen bij Nova College soepel en zonder noemenswaardige problemen verlopen.”

Meer informatie over deze daken is te vinden in het overzicht met gerealiseerde zonnestroomdaken.