Zonneprojecten

Wethouders Sport en Duurzaamheid openen het eerste collectieve zonnestroomdak op sporthal in Haarlem

Op 14 januari 2020 hebben de wethouders Merijn Snoek van Sport en Robbert Berkhout van Duurzaamheid van de gemeente Haarlem gezamenlijk het eerste collectieve zonnestroomdak op een sporthal in de  regio Kennemerland feestelijk geopend, namelijk op de sporthal van R.K.S.V. Onze Gezellen

Wethouders Snoek en Berkhout van Haarlem

Wethouder Snoek (sport) benadrukte dat duurzaamheid niet alleen een opgave is voor de wethouder Duurzaamheid maar dat iedereen er mee aan de slag moet. En dus vond hij het zo mooi om aan deze duurzame mijlpaal bij de sportvereniging Onze Gezellen een bijdrage te mogen leveren. Wethouder Berkhout (duurzaamheid) sprak zijn bewondering en felicitaties uit voor alle betrokkenen voor het tot stand brengen van dit gezamenlijke project. Hij hoopt dat hetgeen in dit proces is geleerd, toekomstige verduurzamingsprojecten kan doen versnellen.

Voorzitter Erna Hollander van Coöperatie Kennemer Kracht

“We zijn trots op het resultaat. Eind 2018 zijn we begonnen met de werving van deelnemers en voorjaar 2019 hadden we al genoeg inschrijvers om de installatie te realiseren. Omwonenden in de betreffende postcodegebieden doen mee en hebben zonnestroomdelen aangeschaft. Via korting op de energiebelasting op de energierekening van de individuele deelnemers en een vergoeding voor de geproduceerde stroom is dat voor hen een interessante investering.” Overigens doen niet alleen Haarlemmers mee aan dit collectieve zonnestroomdak, maar ook mensen die in Velserbroek wonen.

Voorzitter George de Haan van omnivereniging Onze Gezellen

Als sportvereniging vinden wij het vanzelfsprekend iets voor de volgende generatie te doen en we vinden het fijn dat dat kan door ons dak beschikbaar te stellen. Dit is de eerste collectieve zonnestroominstallatie op het dak van een sportvereniging in Haarlem!” Overigens is de Omniverenging Onze Gezellen ook lid van de energiecoöperatie en wekt op die manier dus ook zonnestroom op op eigen dak.

Enkele drempels onderweg

Tijdens het constructie onderzoek van de hal, bleek dat het dak niet helemaal volgelegd kon worden met een PV-installatie vanwege de beperkte belastbaarheid van het midden van het dak. Ook bleek de erfpacht die op de grond van het pand rust, voor een juridische uitdaging te zorgen. Verder zorgde een onduidelijk voornemen tot hoogbouw op het naastgelegen kavel voor onrust. Tot slot waren er zorgen over de soft- en honkballen die een aantal keren per jaar op het dak van de hal landen.

Projectleider Liesbet Hanekroot van Stichting Kennemer Energie “Dankzij de goede samenwerking met de betrokken partijen en adviezen van relevante deskundigen zijn er goed werkende oplossingen gevonden en heeft deze collectieve zonnestroominstallatie sinds 20 september 2019 al meer dan 8 MWh zonnestroom kunnen opwekken. “

Meer informatie

Voor meer informatie over dit collectieve zonnestroomdak, ga naar de pagina over dit collectieve zonnestroomdak bij Onze Gezellen. Ook kunt u dit persbericht van de Coöperatie Kennemer Kracht raadplegen.

Wilt u als sportvereniging ook zonnestroom opwekken op uw gebouw(en)? Bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen of neem contact met ons op.

400 Zonnepanelen op Reinaldahuis Haarlem

Zorggroep Reinalda is met de ingebruikname van 400 zonnepanelen op het Reinaldahuis weer een flinke stap verder in haar duurzaamheidsambitie. Dit project is een onderdeel van de maatregelen die Zorggroep Reinalda neemt in het kader van de ‘Green Deal Zorg’.

Onlangs zijn de laatste van de 400 panelen op het dak van het Reinaldahuis aan de Leonard Springerlaan in Haarlem geplaatst. Hiermee zal Zorggroep Reinalda een deel van haar energie zelf kunnen opwekken en wordt de CO2-uitstoot verder beperkt.

Deze zonnestroominstallatie is tot stand gekomen in samenwerking met de VvE van het Reinaldahuis, Woonzorg Nederland en Stichting Kennemer Energie.

Verduurzamen VvE met zonnepanelen

Het Reinalda huis is met 44.000 vierkante meter het grootste woonzorgcentrum van Woonzorg Nederland. In het hoofdgebouw zijn naast 68 koopwoningen, een zorgdeel met 120 zorgappartementen en 30 verpleegappartementen ook een aantal voorzieningen gevestigd. Zo is er een filiaal van de stadsbibliotheek, groepspraktijken van huisartsen, fysiotherapeuten en fitness, logopedie, een diëtist, een psycholoog, orthopedie en een apotheek. Door het plaatsen van 400 zonnepanelen maakt de VvE een volgende stap in het verduurzamen van het gebouw.

Ook een zonnestroominstallatie op uw zorgcentrum en/of VvE?

Bent u als organisatie van een zorgcentrum eigenaar of huurder van het gebouw waarin het zorgcentrum is gehuisvest, neem contact op met Stichting Kennemer Energie om te bespreken wat de beste opties zijn voor het opwekken van zonnestroom met dit gebouw of deze gebouwen, inclusief de financiering ervan. 

Ook als u lid bent van een Vereniging van Eigenaren, onderzoeken we graag met u wat de meest passende oplossing is voor het opwekken van zonnestroom, inclusief de financiering ervan.

Ruim 40 huishoudens wekken zonnestroom op met Onze Gezellen

Sinds 20 september jl. wekken ruim 40 huishoudens uit Haarlem, Santpoort en Velsen gezamenlijk zonnestroom op op het pand van R.K.S.V. Onze Gezellen.

De omni-vereniging Onze Gezellen stelt het dak van haar sporthal in Haarlem Noord ter beschikking aan haar leden en andere buurtgenoten voor het opwekken van zonne-energie. Dit betekent dat daar momenteel ruim 40 huishoudens duurzame energie opwekken en daarmee hun energierekening naar beneden brengen. Overigens wekt R.K.S.V. Onze Gezellen op deze manier ook zelf zonnestroom op.

Dit is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen een sportvereniging en een lokale energiecoöperatie, in dit geval Coöperatie Kennemer Kracht / voorheen Coöperatie Kennemer Energie, voor het opwekken van duurzame energie.

Enkele details

  • Zon&Co heeft deze installatie geïnstalleerd
  • Er liggen 270 zonnepanelen op het dak van ieder 310 Wp
  • Het merk zonnepaneel is JASolar
  • Er wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde postcoderoosregeling
  • Op de online monitoring website is te zien hoeveel de PV-installatie opwekt en heeft opgewekt

Voor meer informatie

Ga naar de pagina met alle details en contactgegevens over dit zonnestroomdak van Onze Gezellen.

Als u wilt weten of een dergelijke mooie samenwerking ook mogelijk is bij uw sporthal, neem contact op met info@kennemerenergie.nl

 

 

Wachtlijst zonnestroomdak

Zoek je een mogelijkheid om mee te doen op een zonnestroomdak, maar hebben wij nog geen project bij jou in de buurt? Dan kunnen we je op de wachtlijst plaatsen. Dat kan door een email te sturen naar mariette.wessels@kennemerenergie.nl onder vermelding van je naam en postcode. Als er dan een project bij jou in de buurt start of we op een bestaand dak zonnestroomdelen beschikbaar krijgen (bijvoorbeeld door verhuizing van deelnemers), nemen we contact met  je op. Om op de hoogte gehouden te worden kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief linksonder op deze website.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen R.K.S.V. Onze Gezellen en Coöperatie Kennemer Energie voor collectief zonnestroomdak

Officiële start zonnestroomdak Onze Gezellen Haarlem

Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van sportvereniging R.K.S.V. Onze Gezellen op 29 augustus 2019 k zijn de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het plaatsen van de 334 zonnestroomdelen op het dak van de sporthal van Onze Gezellen in Haarlem. Onder begeleiding van voorzitter George de Haan van Onze Gezellen en na een presentatie van Erna Hollander van Kennemer Energie is door de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van het dak. Volgens planning wordt deze nieuwe zonnestroominstallatie in september 2019  operationeel. Er zijn nog 23 zonnestroomdelen beschikbaar. Kijk op de inschrijfpagina van dit project.

Project zonnestroomdak IJmuiden vordert

Zoals aangekondigd in mei jl. op deze nieuwspagina worden er door Kennemer Energie in samenwerking met lokale energiecoöperatie Energiek Velsen zonnepanelen geplaatst op het dak van Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden. Via de postcoderoos kunnen bewoners in de postcodegebieden 1951, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 of 2071 binnen Velsen deelnemen met zonnestroomdelen.

 

Vooraanmelden kan al via deze link naar de website van Energiek Velsen. Daar staat ook meer informatie over het project. Wie weet sluit u ook aan of kent u iemand in uw omgeving die mee wil doen en in een van de postcodegebieden woont?

Zonnestroomdelen Haarlem ter overname

Op het dak van het NOVA College Haarlem waren er in augustus jl. vanwege verhuizing van 2 deelnemers naar een adres buiten het postcodegebied een aantal zonnestroomdelen beschikbaar. Deze hebben inmiddels nieuwe eigenaren gevonden. We maken een wachtlijst aan in geval er op termijn opnieuw stroomdelen beschikbaar komen. Wil je in de toekomst groene stroom opwekken voor je huis via dit dak? Mail dan naar Beheer@Kennemerenergie.nl. Wij zetten je dan op deze wachtlijst. De zonnestroomdelen zijn alleen beschikbaar voor mensen die binnen het postcoderoosgebied van het project op het NOVA College wonen: 2013, 2014, 2015, 2023, 2051 en 2111.

Zonnepanelen op KDC Rozemarijn, juli 2019

Zonnestroomdak KDC Rozemarijn wekt stroom op

Op 24 juli 2019 is de PV-installatie bij KDC Rozemarijn in de Europawijk aangesloten op het elektriciteitsnet en dus begonnen met het opwekken van zonnestroom. 

Deze collectieve zonnestroominstallatie bestaat uit 220 zonnepanelen in een zuid-opstelling en zal naar verwachting ca. 60.000 kWh per jaar opwekken en 3.720 kg CO2 uitstoot per jaar voorkomen . De Raphaëlstichting, de koepel achter KDC Rozemarijn, stelt dit dak beschikbaar aan de leden van Coöperatie Kennemer Kracht / voorheen Coöperatie Kennemer Energie en wekt op deze manier ook voor eigen gebruik zonnestroom op. De Coöperatie Kennemer Energie maakt voor de financiering gebruik van de de zogenoemde postcoderoosregeling. Voor meer details over deze zonnestroominstallatie, raadpleeg de speciale KDC Rozemarijn – Het Spaarnecollectief pagina.

Later dit jaar volgt een feestelijke opening van dit collectieve zonnestroomdak.

 

Beslisboom voor gebouweigenaren

Slimme beslisboom voor gebouweigenaren

Er lijken steeds meer mogelijkheden te ontstaan om het dak van grote gebouwen te benutten voor het opwekken van zonnestroom. Voor gebouweigenaren kan dat verwarrend zijn.
Kennemer Energie heeft een eenvoudige en handige beslisboom ontwikkeld om gebouweigenaren inzicht te geven in met name de financiële en organisatorische mogelijkheden voor u als vastgoedeigenaar.

Neem contact op met Kennemer Energie om uw wensen en mogelijkheden nader te bespreken. 

© Copyright 2018 Kennemer Energie