Zonneprojecten

Ruimte voor collectieve zonnepanelen op nieuwe daken Rudolf Steiner

De energiecoöperatie Spaarnezaam laat dit jaar twee nieuwe collectieve zonnestroomdaken installeren op de nieuwbouw van het Rudolf Steiner College en op de verbouwde Rudolf Steinerschool in de Europawijk in Haarlem. Spaarnezaam krijgt subsidie uit de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Investeren in zonnestroomdelen (240 euro per deel) levert – naast schonere lucht/minder CO2-uitstoot – een goed rendement op. Inschrijven voor deelname kan via de website van Spaarnezaam.

Vroege betrokkenheid bij nieuwbouw en verbouw

Reeds eind 2019 benaderde de bouwheer van dit bouwproject, Jos Reckman, Stichting Kennemer Energie om de mogelijkheid te onderzoeken voor het opwekken van zonne-energie op de nieuw te bouwen daken van het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool. Hem sprak het idee enorm aan om deze nieuwe daken beschikbaar te stellen aan buurtgenoten om gezamenlijk zonne-energie op te wekken. De bouw van deze panden was toen nog niet begonnen en dat betekende dat tijdig oplossingen ingepast konden worden om dit technisch mogelijk te maken. 

Eind 2021 zonnestroomdaken beschikbaar voor omwonenden

Sindsdien hebben de energiecoöperatie Spaarnezaam, het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool voorjaar 2021 in een overeenkomst de samenwerking beklonken om te zorgen dat eind 2021, zodra de nieuwe daken van de panden klaar zijn, de PV-installaties zonne-energie kunnen gaan opwekken door en voor de omwonenden.

Twee verschillende postcoderozen

Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van de postcoderoos. Voor iedere zonnecentrale is een andere postcoderoos van toepassing. Dus als je ook zonnestroom wilt opwekken op een van deze daken, kijk dan zorgvuldig of jij vanuit jouw postcodegebied kunt meedoen.
Voor meer informatie over de zonnecentrale op het Rudolf Steiner College, ga naar de bijbehorende portfoliopagina. Voor meer informatie over de zonnecentrale op de Rudolf Steinerschool, ga naar de bijbehorende portfoliopagina

 

Nog twee collectieve daken wekken nu zonne-energie op in Haarlem

Deze maand zijn twee nieuwe zonnestroomdaken van energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht gestart met het collectief opwekken van zonne-energie. Het gaat om PV-installaties die Kennemer Energie in samenwerking met  Haarlem Noorderlicht en haar leden heeft gerealiseerd op enerzijds een groot dak van het internationale bedrijf Teva Nederland in de Waarderpolder en anderzijds op daken van VvE Transvaalstraat in de Transvaalbuurt, beide in Haarlem. 

Bijzondere situatie

Het is bijzonder dat deze twee totaal verschillende zonnestroomdaken parallel en tegelijkertijd zijn gerealiseerd door een en dezelfde energiecoöperatie, Haarlem Noorderlicht.

Het is bijzonder dat het ene project in samenwerking met een commercieel internationaal bedrijf is gerealiseerd op het bedrijventerrein De Waarderpolder en het andere project op het appartementencomplex en de bijbehorende garageboxen van een Vereniging van Eigenaren in een woonbuurt in Haarlem Noord.

Het is bijzonder dat bij dit project een andere energiecoöperatie, namelijk Kennemer Kracht, de energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht ondersteunt als het gaat om administratie bij de ledenwerving en het beheer, onderhoud en administratie van de installatie.

En bij beide projecten wordt gebruik gemaakt van de ‘oude’ postcoderoosregeling (PCR) waarop op dit moment geen beroep meer gedaan kan worden. Deze twee projecten behoren daarmee tot de allerlaatste collectieve zonnestroomdaken die gebruik kunnen maken van deze PCR-regeling.

Meer informatie?

 

Feestelijke opening collectief zonnestroomdak Mendelcollege

Op 28 juni jl. heeft de energiecoöperatie Kennemer Kracht haar grootste collectieve zonnestroomcentrale tot nog toe feestelijk geopend en wel op het Mendelcollege in Haarlem samen met enkele deelnemers uit de omringende buurten, de rector/bestuurder Jan-Mattijs Heinemijer, de wethouders Robbert Berkhout (Duurzaamheid), Jur Botter (Onderwijs) en andere relevante partners in dit project.

Vier jaar geleden eerste gesprekken

Kennemer Energie legde ruim 4 jaar geleden als projectontwikkelaar contact met de toenmalige rector. Er bleek al een organisatie geweest te zijn die had gemeld dat zonnestroom opwekken op de daken van het Mendelcollege niet zou (uit)kunnen. Desondanks hebben de toenmalige rector en Liesbet Hanekroot van Kennemer Energie nader onderzoek opgestart. Bij zijn vertrek in 2019 heeft hij dit dossier overgedragen aan Jan-Mattijs Heinemeijer, de huidige rector/bestuurder. Hij nam dit dossier vol enthousiasme over, omdat hij hier een mooie maatschappelijke rol zag en ziet voor de school.

In 2018 begonnen buurtbewoners uit de Planetenbuurt zich hiervoor te organiseren onder de vlag van de Zonneplaneet en later ook buurtbewoners uit de buurt De Krim. Kennemer Energie heeft hen in contact gebracht met de energiecoöperatie Kennemer Kracht om hun krachten te bundelen als toekomstige eigenaren van de zonnestroomcentrale.

Opwek zonnestroom sinds 1 juni 2021

Sinds 1 juni jl. wekt de PV-installatie op het Mendelcollege zonnestroom op. Het gaat om totaal 776 PV-panelen verspreid over zes daken in drie fysiek separaat werkende installaties. Enkele andere interessante uitdagingen waren: Voor dit project moest onder meer grind afgevoerd worden van een aantal daken, rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een broedend scholekster paar, rekening gehouden worden met de omstandigheden en planning van de eindexamens, een dak ongeschikt bevonden worden vanwege beperkte draagkracht, het feit dat de gemeente economisch eigenaar is van het pand, wisseling van rector/bestuur van de gemeente, ingrijpende verandering van de landelijke regeling voor postcoderoosprojecten. Liesbet Hanekroot, projectleider vanaf het begin, heeft op voortvarende wijze hiervoor oplossingen uitgewerkt, daarbij gesteund door de diverse partners die een rol spelen bij dit project.

Gemeente Haarlem is van plan 10 tot 20 panden beschikbaar te stellen aan energiecoöperaties

Bij deze feestelijke opening waren twee wethouders van Haarlem uitgenodigd om dit moment te markeren. Het ging om wethouder Duurzaamheid, Robbert Berkhout, en wethouder Vastgoed en Onderwijs, Jur Botter. Zij benadrukten dat duurzaamheid niet alleen voor specialisten is om mee te werken en aan te denken, maar een onderwerp is waaraan iedereen overal zou kunnen en misschien wel moeten denken en werken. En om dit te versterken kondigde wethouder Jur Botter aan dat de gemeente Haarlem van plan is 10 tot 20 grote panden van haar eigen vastgoed beschikbaar te stellen aan energiecoöperaties voor het gezamenlijk opwekken van zonnestroom. Op drie panden van de gemeente Haarlem wekken lokale energiecoöperaties al zonnestroom op. Kennemer Energie en de lokale energiecoöperaties werken graag samen met de gemeente aan deze volgende projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit zonnestroomdak op het Mendelcollege, bezoek de eigen projectpagina van het Mendelcollege. Of neem contact op met Kennemer Energie.

 

 

Bouw zonnestroomdak Teva in gang gezet

Onlangs is begonnen met de bouw van het collectieve zonnestroomdak op een gebouw van het internationale bedrijf Teva in de Waarderpolder. De komende weken zullen 376 zonnepanelen worden geplaatst. Het project wordt door Kennemer Energie uitgevoerd in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht en zal jaarlijks meer dan 100.000 kWh aan duurzame stroom produceren.

Vruchtbare samenwerking

De bouw is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst die in september 2020 tussen coöperatie Haarlem Noorderlicht en Teva werd gesloten. In november 2020 bleek uit onderzoek door Kennemer Energie dat het project technisch en financieel haalbaar is en kon ook een begin gemaakt worden met het werven van leden voor het project.

De zonnestroominstallatie zal wanneer deze in bedrijf wordt genomen, 15 jaar beheerd worden door de coöperatie. Daarna is er de mogelijk voor Teva om de installatie over te nemen of er kan besloten worden om de samenwerking te verlengen.

Meedoen met zonnestroom opwekken?

Voor het project op het dak van Teva zijn nog een aantal zonnestroomdelen beschikbaar. Haarlemmers die woonachtig zijn postcodegebied 2011, 2021, 2022, 2025, 2063, 2064, 2065, 2033 of 2032 kunnen een aandeel nemen in de installatie. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website van Haarlem Noorderlicht.

Ga naar de Teva Nederland pagina op deze website voor meer informatie over dit mooie collectieve zonnestroomdak.

VvE Residentie Huis Ten Bilt wekt zonne-energie op met de buurt

Ondanks de recente strenge vorst, heeft Liander de zonnestroomcentrale op VvE Residentie Huis Ten Bilt in Santpoort-Noord, kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Het gaat om een collectieve zonnestroomcentrale waarbij bewoners van de VvE en een aantal omwonenden gezamenlijk zonne-energie opwekken op dit dak.

Tweede collectieve dak in Velsen

De projectleider van Kennemer Energie die leiding heeft gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek en de uitvoering van het project, Leo de Kok: “Dit is het tweede collectieve zonnestroomdak in Velsen dat wij gerealiseerd hebben voor de regionale energiecoöperaties Energiek Velsen en Kennemer Kracht. We kijken er naar uit om door middel van dit soort collectieve zonnestroomdaken meer inwoners en bedrijven in Velsen in de gelegenheid te stellen om gezamenlijk zonne-energie op te wekken op een groot dak in de buurt.”

Het eerste collectieve zonnestroomdak in Velsen wekt sinds voorjaar 2020 zonne-energie op op Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden.

Project met de ‘Postcoderoos’-regeling

Dit is een van de laatste projecten die kunnen worden gerealiseerd met behulp van de ‘Postcoderoos’- regeling. Deze regeling maakt het mogelijk voor bewoners, organisaties en bedrijven die in de buurt van deze  VvE geregistreerd zijn, gezamenlijk eigenaar te zijn van deze zonnestroomcentrale en daarbij 15 jaar lang financieel ondersteund te worden. Per 1 april 2021 kunnen geen nieuwe projecten met deze ‘Postcoderoos’-regeling meer gerealiseerd worden; dan wordt de opvolger de Subsidie Cooperatieve Energieopwek  (SCE) van kracht voor energiecoöperaties. Meer informatie over deze nieuwe Subsidie (SCE) kunt u lezen in een ander nieuwsartikel over deze SCE op deze website.

Voor meer detail informatie over dit mooie collectieve zonnestroomdak, ga naar de Residentie ten Bilt pagina op deze website.

Meer informatie voor VvE’s?

Bent u ook lid van een Vereniging van Eigenaren en wilt u dat er zonne-energie wordt opgewekt op uw gezamenlijke dak(en)? Bekijk deze informatie voor VvE’s en neem contact op met Kennemer Energie.

 

 

Twee nieuwe zonnestroomdaken voor Haarlem Noorderlicht

Zowel het bedrijf Teva Nederland in de Waarderpolder als de VvE Transvaalstraat in de Transvaalbuurt in Haarlem zijn onafhankelijk van elkaar met energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht tot overeenstemming gekomen om op hun daken een zonnestroomcentrale te laten bouwen ten behoeve van omwonenden en bedrijven in de directe omgeving. 

Unieke situatie

Dit is een unieke situatie waarin een energiecoöperatie in Haarlem die al twee collectieve zonnestroomdaken heeft, nog twee nieuwe zonnestroomdaken ontwikkelt binnen een hele korte tijdspanne. Haarlem Noorderlicht verwacht namelijk dat beide zonnestroomcentrales starten met het opwekken van zonnestroom in het eerste kwartaal van 2021. 

Teva Nederland

Het Hoofd EHS van Teva Nederland gaf al in 2019 aan geïnteresseerd te zijn in een  zonnestroomdak. Aanvankelijk werd nog overwogen om de PV- installatie voor eigen gebruik te plaatsen, maar tijdens de besprekingen bleek de optie voor een collectief zonnestroomdak het beste aan te sluiten bij de mogelijkheden en wensen van Teva. Kennemer Energie heeft het uitgebreide haalbaarheidsonderzoek hiervoor uitgevoerd. Helaas konden niet alle daken benut worden voor het opwekken van zonnestroom, vanwege reeds aanwezige installaties en vanwege beperkte draagkracht van een dak. Het overgebleven dak is groot genoeg voor Haarlem Noorderlicht om energie op te wekken voor zo’n 60 deelnemers (omwonenden, bedrijven en andere organisaties in de buurt).
Teva Nederland zal de opbrengsten van deze zonnecentrale ook zichtbaar maken bij de ingang van het gebouw zodat medewerkers en bezoekers hier elke dag van kennis kunnen nemen.

VvE Transvaalstraat

De Vereniging van Eigenaren Transvaalstraat had al enkele jaren geleden overwogen om haar daken  ter beschikking te stellen aan leden van Haarlem Noorderlicht ten behoeve van het opwekken van zonnestroom. Het gaat om het dak van het appartementengebouw en van de bijbehorende garageboxen.
Uit het Haalbaarheidsonderzoek van Kennemer Energie kwam onder meer naar voren dat een van de daken eerst nieuw overlaagd moest worden voordat de zonnestroomcentrale  hierop geplaatst kan worden. Totaal kan Haarlem Noorderlicht nu 331 zonnestroomdelen verdelen onder haar leden (leden van de VvE, buurtbewoners en bedrijven en andere organisaties). 

Interesse in deelname?

Beide collectieve zonnestroomdaken zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 starten met het opwekken van zonnestroom, dus schrijf je snel in voor deelname!

Ben je geïnteresseerd in deelname bij Teva Nederland en gevestigd of woonachtig in een van de volgende postcodes  2011, 2021, 2022, 2025, 2031, 2063, 2032, 2033, 2064 of 2065? Kijk op de Teva projectpagina met alle relevante informatie en de mogelijkheid om in te schrijven. 

Ben je geïnteresseerd in deelname bij VvE Transvaalstraat en woonachtig of gevestigd in een van de volgende postcodes 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 of 2031? Kijk op de VvE Transvaalstraat projectpagina met alle relevante informatie en de mogelijkheid om in te schrijven.

Heb jij of jouw organisatie een groot dak waarmee je zonnestroomdak wilt opwekken, bekijk de verschillende opties en/of neem contact op met Kennemer Energie.

Zonnepanelen op zwakkere daken steeds vaker mogelijk

Ook voor gebouwen met een lichtere constructie komen nu enigszins betaalbare oplossingen beschikbaar die het mogelijk maken een zonnestroominstallatie te plaatsen op daken die wat minder stevig zijn. Bij Hilco Hilarius in Haarlem heeft de firma Zon&Co onder projectleiding van Kennemer Energie een dergelijke lichtere oplossing succesvol toegepast.

De situatie

De eigenaren van het bedrijfspand van Hilco Hilarius in de Waarderpolder in Haarlem hadden heel graag het gehele platte dak van hun bedrijfspand volgelegd met zonnepanelen, waarbij een deel zonnestroom zou opwekken voor eigen gebruik en een deel van de ruimte beschikbaar zou worden gesteld voor het opwekken van zonnestroom door omwonenden.

De constructeur van Pieters Bouwtechniek moest helaas constateren dat het pand en met name het dak daarvoor niet geschikt was. Hij adviseerde om alleen een specifiek deel van het dak te benutten tot een maximum van 15 kg per m2. 

De oplossing

Uiteindelijk kwam de firma Zon&Co met een geschikte oplossing van Jual Solar.  De zonnepanelen worden hierbij in oost/west richting opgesteld en hun frame wordt met dakankers door de dakbedekking heen aan de dakconstructie vastgemaakt. Totaal levert dit een extra dakbelasting op van maximaal 14 kg per m2. Uiteraard wordt hierbij garantie afgegeven voor het waterdicht houden van het dak.

 

Het resultaat

Dankzij deze lichte oplossing zijn er toch nog 130 zonnepanelen geplaatst en kan Hilco Hilarius hiermee vrijwel geheel in haar eigen stroombehoefte voorzien.

Wilt u meer weten over lichtere oplossingen?

Als u een gebouw bezit en u wilt zonnestroom opwekken terwijl u vermoedt dat de draagkracht van het gebouw of het dak beperkt is, neem contact op met Kennemer Energie. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

 

 

Jual Solar oplossing voor zwakke daken

Beleid koppeling zonnestroomdaken aan regionale coöperaties

Stichting Kennemer Energie ondersteunt graag alle energiecoöperaties en -initiatieven in de regio Haarlem, Zuid-Kennemerland en IJmond bij het realiseren van hun ambities met collectieve zonnestroomdaken. De vraag rijst soms hoe de koppeling tussen een gebouweigenaar en een energiecoöperatie in de regio tot stand komt. Hiervoor heeft SKE een helder beleid geformuleerd.

Drie scenario’s

Boven alles staat natuurlijk dat de wensen van de gebouweigenaar ten behoeve van de samenwerking een centrale rol spelen. 

 1. Wanneer een energiecoöperatie zelf al contact heeft gelegd met een gebouweigenaar, dan bepaalt dat uiteraard de koppeling en daarmee de toekomstige samenwerking. Voorbeeldproject is de Zijlpoort met een koppeling tussen energiecoöperatie Spaarnezaam en de gebouweigenaar de gemeente Haarlem.
 2. Wanneer een energie-initiatief (niet georganiseerd in een energiecoöperatie) zelf al contact heeft gelegd met een gebouw-eigenaar, dan vormt dat de basis voor de koppeling. De mensen in dit initiatief kunnen vervolgens hetzij zelf een energiecoöperatie oprichten hetzij de steun zoeken bij een bestaande energiecoöperatie. Voorbeeldproject is KDC Rozemarijn, een koppeling tussen Het Spaarnecollectief dat steun heeft gezocht en gevonden bij energiecoöperatie Kennemer Kracht en de gebouweigenaar de Raphaëlstichting.
 3. Wanneer er nog geen contacten tussen een energiecoöperatie of energie-initiatief enerzijds en een gebouweigenaar anderzijds zijn. Dus Kennemer Energie heeft een gebouweigenaar bereid gevonden om zijn dak beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonnestroom door leden van een lokale energiecoöperatie, maar er is nog geen energiecoöperatie of -initiatief hierbij in beeld, dan worden de volgende stappen doorlopen om tot een goede koppeling te komen:
  1. De voorkeuren van de gebouweigenaar zijn leidend.
  2. Er wordt gekeken of er in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk al een initiatief of energiecoöperatie actief is die met de gebouweigenaar en met SKE wil samenwerken aan dit project. Ook wordt besproken of deze energiecoöperatie in staat lijkt te zijn om met ondersteuning van SKE het project uit te voeren. 
  3. Wanneer er meerdere energiecoöperaties of -initiatieven in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk zijn, wordt met die energiecoöperaties en/of -initiatieven de situatie besproken, bekeken welke energiecoöperatie of -initiatief op dat moment wil en kan samenwerken met de gebouweigenaar en met SKE aan dit zonnestroomdak en er op dat moment ook klaar voor is.
  4. In het geval er geen geschikte energiecoöperatie of -initiatief beschikbaar is voor dit project, wordt Kennemer Kracht uitgenodigd om kennis te maken met de gebouweigenaar. Voorbeeldproject is OnzeGezellen.

Vragen?

Als je als gebouweigenaar, als energiecoöperatie of als energie-initiatief vragen hebt, neem contact op met Kennemer Energie, dan bespreken we dat graag.

 

Zonnestroomdak Hilarius na succesvolle SDE+ verlenging alsnog gerealiseerd

Deze week wordt het zonnestroomdak bij de firma Hilarius Haarlem Holland B.V. (HILCO) in de Waarderpolder in bedrijf genomen. De installatie op het pand aan de Emrikweg in Haarlem heeft zo’n 130 zonnepanelen en wordt deze week door Kennemer Energie opgeleverd.

Naar energieneutraal

Het inmiddels 105 jaar oude Hilarius – gespecialiseerd in lastoevoegmaterialen en slijpmiddelen – kan met de zonnestroominstallatie volledig het eigen stroomgebruik afdekken. Een mooie manier om het vastgoed en de organisatie te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten flink te verlagen.

Het dakoppervlak van het pand bood weliswaar ruimte voor veel meer zonnepanelen maar – net als bij veel ander vastgoed in de Waarderpolder – was het vanwege constructiebeperkingen van het dak niet mogelijk om invulling te geven aan de wens om ook voor de omgeving hernieuwbare energie op te wekken.

Bestaande SDE+ verlengen

Hilarius maakte voor de realisatie van het zonnestroomdak gebruik van een zeer gunstige SDE+ beschikking uit 2018 die tijdens een eerdere collectieve actie in Waarderpolder reeds was toegekend maar die door stagnatie dreigde te verlopen. Het project is daarop door Kennemer Energie overgenomen, waarna met succes de termijn waar binnen de installatie moest worden gerealiseerd is verlengd. De installatie wordt door Zon & Co geplaatst en volledig begeleid door Kennemer Energie.

Leo de Kok van Kennemer Energie: “SDE+ aanvragen is niet moeilijk maar veel gebouweigenaren realiseren zich niet dat als er geen gebruik wordt gemaakt van een toegekende SDE+ subsidie, er dan in de drie jaar daarna geen nieuwe SDE+ aanvraag voor die betreffende locatie mag worden ingediend. Zo loop je niet alleen een flink financieel voordeel mis maar is de kans dat in de nabije toekomst alsnog zonnepanelen worden geplaatst vrijwel nihil.”

Ook (uitstel voor) SDE+ aanvragen?

Kennemer Energie heeft inmiddels voor tal van organisaties, bedrijven en vastgoedeigenaren met succes SDE+ aangevraagd of de termijn waarbinnen een project moest worden gerealiseerd weten te verlengen. Zo konden projecten met gunstige SDE+ subsidies die door omstandigheden geen doorgang vonden, alsnog worden gerealiseerd. Neem voor informatie contact met ons op.

Mendelcollege gaat voor collectief zonnestroomdak voor de buurt

Op 2 maart 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van het Mendelcollege, van Kennemer Kracht, van de Zonneplaneet en van De Krim een intentieverklaring om in 2020 een collectief zonnestroomdak te ontwikkelen op de daken van het Mendelcollege in Haarlem.

Dit biedt kansen voor circa 160 huishoudens

Het Mendelcollege, een middelbare school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo en mavo in Haarlem, bestaat uit meerdere panden op één lokatie. Gezamenlijk bieden die panden waarschijnlijk ruimte voor een zonnestroominstallatie met ruim 900 zonnepanelen. Dat zou betekenen dat circa 160 huishoudens uit de wijken er omheen en uit Bloemendaal gezamenlijk hier zonnestroom kunnen opwekken.

Hoe het zo is gekomen

Sinds 2017 had Kennemer Energie contact met de rector van het Mendelcollege over de ontwikkeling van een zonnestroomdak. Ook hadden  in de afgelopen jaren enkele buurtbewoners uit de Planetenbuurt (De Zonneplaneet) en uit de wijk De Krim zich bij Kennemer Energie gemeld met het verzoek om een collectief zonnestroomdak voor en met hen te organiseren. Energiecoöperatie Kennemer Kracht faciliteert deze buurtbewoners en initiatieven graag. Dus met deze intentieverklaring voor het realiseren van een collectief zonnestroomdak komen de wensen van al deze partijen bij elkaar.

Rector-bestuurder Heinemeijer

Rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer van het Mendelcollege “Wij zijn blij dat wij als school een flinke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Uiteraard betrekken we ouders van onze leerlingen, de leerlingen en buurtbewoners graag bij dit project.”

Planning

Nu begint een fase van onderzoek naar de draagkracht van de panden, risico analyse, planning, e.d. met als doel om in de tweede helft van 2020 te starten met het opwekken van zonne-energie op de daken van het Mendelcollege. Inschrijving voor deelname aan dit collectieve zonnestroomdak start later dit jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project, raadpleeg dit persbericht van Kennemer Kracht en het Mendelcollege of neem contact op met Kennemer Energie.

Voor een ieder die zou willen deelnemen aan dit collectieve zonnestroomdak, verwijzen we graag naar Kennemer Kracht.

Wilt u als eigenaar of huurder van een schoolgebouw in de regio Kennemerland of IJmond ook zonnestroom opwekken op uw vastgoed? Bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen of neem contact met ons op.

© Copyright 2021 Kennemer Energie