Feestelijke opening collectief zonnestroomdak Mendelcollege

Op 28 juni jl. heeft de energiecoöperatie Kennemer Kracht haar grootste collectieve zonnestroomcentrale tot nog toe feestelijk geopend en wel op het Mendelcollege in Haarlem samen met enkele deelnemers uit de omringende buurten, de rector/bestuurder Jan-Mattijs Heinemijer, de wethouders Robbert Berkhout (Duurzaamheid), Jur Botter (Onderwijs) en andere relevante partners in dit project.

Vier jaar geleden eerste gesprekken

Kennemer Energie legde ruim 4 jaar geleden als projectontwikkelaar contact met de toenmalige rector. Er bleek al een organisatie geweest te zijn die had gemeld dat zonnestroom opwekken op de daken van het Mendelcollege niet zou (uit)kunnen. Desondanks hebben de toenmalige rector en Liesbet Hanekroot van Kennemer Energie nader onderzoek opgestart. Bij zijn vertrek in 2019 heeft hij dit dossier overgedragen aan Jan-Mattijs Heinemeijer, de huidige rector/bestuurder. Hij nam dit dossier vol enthousiasme over, omdat hij hier een mooie maatschappelijke rol zag en ziet voor de school.

In 2018 begonnen buurtbewoners uit de Planetenbuurt zich hiervoor te organiseren onder de vlag van de Zonneplaneet en later ook buurtbewoners uit de buurt De Krim. Kennemer Energie heeft hen in contact gebracht met de energiecoöperatie Kennemer Kracht om hun krachten te bundelen als toekomstige eigenaren van de zonnestroomcentrale.

Opwek zonnestroom sinds 1 juni 2021

Sinds 1 juni jl. wekt de PV-installatie op het Mendelcollege zonnestroom op. Het gaat om totaal 776 PV-panelen verspreid over zes daken in drie fysiek separaat werkende installaties. Enkele andere interessante uitdagingen waren: Voor dit project moest onder meer grind afgevoerd worden van een aantal daken, rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een broedend scholekster paar, rekening gehouden worden met de omstandigheden en planning van de eindexamens, een dak ongeschikt bevonden worden vanwege beperkte draagkracht, het feit dat de gemeente economisch eigenaar is van het pand, wisseling van rector/bestuur van de gemeente, ingrijpende verandering van de landelijke regeling voor postcoderoosprojecten. Liesbet Hanekroot, projectleider vanaf het begin, heeft op voortvarende wijze hiervoor oplossingen uitgewerkt, daarbij gesteund door de diverse partners die een rol spelen bij dit project.

Gemeente Haarlem is van plan 10 tot 20 panden beschikbaar te stellen aan energiecoöperaties

Bij deze feestelijke opening waren twee wethouders van Haarlem uitgenodigd om dit moment te markeren. Het ging om wethouder Duurzaamheid, Robbert Berkhout, en wethouder Vastgoed en Onderwijs, Jur Botter. Zij benadrukten dat duurzaamheid niet alleen voor specialisten is om mee te werken en aan te denken, maar een onderwerp is waaraan iedereen overal zou kunnen en misschien wel moeten denken en werken. En om dit te versterken kondigde wethouder Jur Botter aan dat de gemeente Haarlem van plan is 10 tot 20 grote panden van haar eigen vastgoed beschikbaar te stellen aan energiecoöperaties voor het gezamenlijk opwekken van zonnestroom. Op drie panden van de gemeente Haarlem wekken lokale energiecoöperaties al zonnestroom op. Kennemer Energie en de lokale energiecoöperaties werken graag samen met de gemeente aan deze volgende projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit zonnestroomdak op het Mendelcollege, bezoek de eigen projectpagina van het Mendelcollege. Of neem contact op met Kennemer Energie.