Ruimte voor collectieve zonnepanelen op nieuwe daken Rudolf Steiner

De energiecoöperatie Spaarnezaam laat dit jaar twee nieuwe collectieve zonnestroomdaken installeren op de nieuwbouw van het Rudolf Steiner College en op de verbouwde Rudolf Steinerschool in de Europawijk in Haarlem. Spaarnezaam krijgt subsidie uit de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Investeren in zonnestroomdelen (240 euro per deel) levert – naast schonere lucht/minder CO2-uitstoot – een goed rendement op. Inschrijven voor deelname kan via de website van Spaarnezaam.

Vroege betrokkenheid bij nieuwbouw en verbouw

Reeds eind 2019 benaderde de bouwheer van dit bouwproject, Jos Reckman, Stichting Kennemer Energie om de mogelijkheid te onderzoeken voor het opwekken van zonne-energie op de nieuw te bouwen daken van het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool. Hem sprak het idee enorm aan om deze nieuwe daken beschikbaar te stellen aan buurtgenoten om gezamenlijk zonne-energie op te wekken. De bouw van deze panden was toen nog niet begonnen en dat betekende dat tijdig oplossingen ingepast konden worden om dit technisch mogelijk te maken. 

Eind 2021 zonnestroomdaken beschikbaar voor omwonenden

Sindsdien hebben de energiecoöperatie Spaarnezaam, het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool voorjaar 2021 in een overeenkomst de samenwerking beklonken om te zorgen dat eind 2021, zodra de nieuwe daken van de panden klaar zijn, de PV-installaties zonne-energie kunnen gaan opwekken door en voor de omwonenden.

Twee verschillende postcoderozen

Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van de postcoderoos. Voor iedere zonnecentrale is een andere postcoderoos van toepassing. Dus als je ook zonnestroom wilt opwekken op een van deze daken, kijk dan zorgvuldig of jij vanuit jouw postcodegebied kunt meedoen.
Voor meer informatie over de zonnecentrale op het Rudolf Steiner College, ga naar de bijbehorende portfoliopagina. Voor meer informatie over de zonnecentrale op de Rudolf Steinerschool, ga naar de bijbehorende portfoliopagina