Kantoor- en bedrijfsgebouw Randzicht wekt zonnestroom op in Velserbroek

Sinds december 2021 wordt er op het platte dak van het multifunctionele kantoor- en bedrijfsgebouw Randzicht in de Velserbroek zonnestroom opgewekt. Hiermee zet de eigenaar Multifolia Beheer een duidelijke stap richting het energieneutraal maken van dit pand. Het gaat om een PV-installatie met totaal 93 PV-panelen.

Van voorbereiding voor SDE+ aanvraag tot en met oplevering

Kennemer Energie heeft Multifolia Beheer van het begin tot het einde ontzorgd: De benodigde SDE+ (subsidie) aangevraagd in 2020, een grondig gebouwonderzoek gedaan, afgestemd met de verzekering wat voor hen de voorwaarden zijn, Programma van Eisen opgesteld voor de PV leveranciers, de uitvraag naar PV leveranciers georganiseerd en de selectie voorbereid, afstemming met Liander als leverancier van de elektriciteitsaansluiting op het netwerk, een uitgebreide risico analyse etc. En uiteindelijk heeft Kennemer Energie uiteraard de projectleiding over de uitvoering en formele oplevering met overdracht aan de gebouweigenaar Multifolia Beheer verzorgd.

U kunt meer informatie vinden op de projectpagina van Gebouw Randzicht.

Wilt u ook het grote dak van uw pand benutten voor het opwekken van zonnestroom?

Bekijk hoe u  meer uit uw dak kunt halen en hoe Kennemer Energie u daarbij kan ontzorgen. Of neem direct contact op met Kennemer Energie.