Subsidies en regelingen

VvE

Dinsdagavond 28 september bijeenkomst verduurzamen VvE’s

Steeds meer VvE’s nemen stappen om hun gebouw(en) te verduurzamen en klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas. Daarnaast wil een groeiend aantal VvE’s graag weten hoe er op hun grote dak zonne-energie kan worden opgewekt.

Speciaal voor VvE’s die hiermee willen beginnen – of die al een stapje hebben gemaakt – organiseren Kennemer Energie, het VvE Duurzaamheidsloket, JVL Administraties VvE Beheer en gemeente Haarlem op dinsdagavond 28 september a.s. om 19:30 een speciale bijeenkomst in de Koningkerk in Haarlem.

In anderhalf uur praten we VvE-bestuurders en VvE-beheerders in de Koningkerk in Haarlem bij over verduurzaming, subsidies, regelgeving en mogelijkheden om op eigen dak(en) energie op te wekken.

Praktisch, met veel voorbeelden en alle ruimte om vragen te stellen.

Het programma en aanmeldformulier kunt u hier vinden.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van start

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij het opwekken van duurzame energie. Bovendien kunnen omwonenden meedoen in een collectief zonnestroom of windproject. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt per 1 april 2021 Regeling Verlaagd Tarief, ook PCR (Postcoderoosregeling) geheten. Dit zijn de belangrijkste zaken die u moet weten.

Hoe werkt de SCE-regeling?

De SCE is – net als SDE++ – een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de deze subsidie gedurende de looptijd van een energieproject een vergoeding per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde/prijs van de geproduceerde energie in dat jaar.

De subsidie is gegarandeerd voor een looptijd van 15 jaar en bestaat uit een basisbedrag dat voor de gehele periode is vastgelegd minus een correctiebedrag dat per jaar varieert. 

Wat is grootste verschil met de ‘oude’ Postcoderoos (PCR) regeling?

Bij de Postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of VvE korting op hun energiebelasting. Deze korting wordt verrekend via hun energierekening.

Bij de SCE-regeling wordt de subsidie betaald aan de VvE of energiecoöperatie. Die verdeelt deze vervolgens weer onder de leden, volgens afspraak met de leden. Er is dus niet langer direct een koppeling met het stroomverbruik van de leden. Het is hierdoor mogelijk om mee te doen aan meerdere locaties die gebruik maken van deze SCE-regeling.

Wel is het zo dat – net als bij de PCR-regeling – je als deelnemer woonachtig moet zijn in de zogeheten postcoderoos. Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben).

Hoe kom ik meer te weten?

Kennemer Energie kan initiatieven, energiecoöperaties en VvE’s helpen bij het realiseren van een schone energiecentrale dat gebruik maakt van de SCE-regeling. Neem voor advies of ondersteuning contact op Kennemer Energie.

© Copyright 2021 Kennemer Energie