Scope 12 standaard bij oplevering installatie

Voor oplevering van een zonnestroominstallatie laat Kennemer Energie sinds 2021 standaard de Scope 12 inspectie uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Deze inspectie is voor een toenemend aantal verzekeraars een vereiste.

Wat is Scope 12?

De Scope 12 inspectie is op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) ontwikkeld. Deze eerste inspectie (EBI) is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg. De inspecteur controleert of de installatie voldoet aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant. Voorts bevat de inspectie ook risicocomponent met de controle op voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, de ventilatie van in-dak systemen, de brandbaarheid van dakmaterialen, de connectoren e.d.
De Scope 12 inspecteurs worden gecertificeerd door SCIOS.

Ervaringen van Kennemer Energie met Scope 12

Kennemer Energie werkt al jaren met een uitgebreide opleveringsprocedure en bijbehorend rapport, maar moest telkens rekening houden met specifieke en soms tijdelijke eisen van de verzekeraar van dat specifieke gebouw. Dus Kennemer Energie kan het toejuichen dat er hiervoor een standaard is ontwikkeld die ook actueel blijft. Bij de eerste opleveringen met een Scope 12 inspectie, zijn positieve ervaringen opgedaan.

Wilt u ook het grote dak van uw pand(en) benutten voor het opwekken van zonnestroom?

Bekijk hoe u  meer uit uw dak kunt halen en hoe Kennemer Energie u daarbij kan ontzorgen. Of neem direct contact op met Kennemer Energie.