Overdracht zonnestroomdelen (oude PCR) weer mogelijk

Sinds de ‘oude’ Postcoderegeling (PCR) per 1 april 2021 is vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), was het niet langer toegestaan om participaties over te dragen aan nieuwe deelnemers bij projecten die onder de ‘oude’postcoderoosregeling werkten. We hebben goed nieuws want dit wordt opgelost!

Zonnestroomdelen overdragen aan een nieuwe deelnemers? Door een juridisch probleem was dat na de afschaffing van de ‘oude’postcoderoosregeling in april 2021 niet meer mogelijk. Het is de bedoeling dat artikel 59c Wbm wordt gewijzigd in het Belastingplan 2022 zodat dit wel weer kan. Vooruitlopend daarop geldt een nieuwe ‘Overgangsregeling Postcoderoosregeling‘ met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 (de datum van afschaffing van de oude Postcoderoosregeling). Daarmee is ook dit juridische ‘gat’ gedicht.

Zonnestroomdelen overdragen

Dat betekent dat wanneer een deelnemend lid van de coöperatie wegvalt (vanwege bijvoorbeeld verhuizing naar buiten het postcodegebied of overlijden) die certificaten/aandelen in de zonnepanelen in 2022 wel overgedragen mogen worden aan nieuwe leden, die lid zijn geworden na 1 april 2021. Ook wanneer de verhuizing of het overlijden in 2021 plaatsvond. Zo kunnen postcoderooscoöperaties bij vertrek van een lid blijven werken, zoals voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling gebruikelijk was. Voor meer informatie over deze regeling, lees ook de informatie over de oude PCR op de website van EnergieSamen