SCE subsidie voor energiecoöperaties in 2022: basistarief te laag

Onlangs heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het eindadvies gepubliceerd voor Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2022. Met deze tarieven en bedragen zijn geen rendabele collectieve zonnestroomprojecten te realiseren door energiecoöperaties. Kennemer Energie pleit voor aanpassing van de tarieven.

De SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) is de opvolger van de Postcoderoosregeling (PCR) en is een zogeheten exploitatiesubsidie. Dat betekent dat energiecoöperaties deze subsidie ontvangen in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Diverse collectieve zonneprojecten in Haarlem en daarbuiten zijn en worden gerealiseerd met deze subsidie. Van de aanvragers in 2021 over heel Nederland betrof het merendeel coöperaties, namelijk 841. Daarnaast werden 16 aanvragen ingediend door VvE’s. 

Te lage tarieven

De volgende openstelling van de SCE zal lopen van 1 maart tot en met 1 december 2022. Deze subsidie bedraagt een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen. Kennemer Energie maar ook de landelijke belangenbehartiger Energie Samen constateren dat hiermee financieel geen interessante projecten zijn te realiseren (namelijk projecten die binnen 10 jaar terugverdiend kunnen worden). Samen met andere betrokkenen wordt er op dit moment alles aan gedaan om de tarieven alsnog te verhogen.
Wij nodigen u uit om ook uw belang en/of zorgen hierover te laten horen bij Energie Samen en/of bij de landelijke politiek.