Geen aanpassing van SCE-tarief voor 2022

Energie Samen – de belangenbehartiger van lokale energie-initiatieven – liet onlangs weten dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de tarieven voor dit jaar voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) niet zal aanpassen. Of de tarieven voor 2023 wel omhoog gaan, is nog niet bekend.

Veel onrendabele business cases

De SCE is de opvolger van de Postcoderoos Regeling (PCR) en zorgt ervoor dat lokale initiatieven collectieve energieprojecten kunnen realiseren waarin de omgeving kan participeren. De tarieven zijn echter voor 2022 zo laag dat veel energieprojecten niet van de grond komen. Energie Samen heeft inmiddels meer dan 65 onrendabele business cases verzameld van projecten die met de huidige lage tarieven niet gestart kunnen worden. Door duidelijk te maken dat hierdoor een duidelijke rem is gekomen de realisatie van projecten waarin de omgeving kan participeren, hoopt Energie Samen dat de tarieven voor 2023 gunstiger zullen worden.