Evenementen

Programma HIER opgewekt 2019 bekend

Op 29 november a.s. opent de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het evenement HIER opgewekt in het Spant! in Bussum. Ook zal de Lokale Energie Monitor 2019 gepresenteerd worden en kun je deelnemen aan 30 deelsessies.

HIER opgewekt wordt ieder jaar georganiseerd om de mensen en organisaties die lokaal met duurzame energie actief zijn te ondersteunen. Het gaat dus niet alleen om duurzaam opgewekte energie, maar ook om het aardgasvrij gaan leven.

Dit jaar opent de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het evenement, waarna de Lokale Energie Montor 2019 zal worden gepresenteerd. Deze monitor geeft inzicht in wat de lokale initiatieven waar doen en bereiken en wat de trends zijn door de jaren heen.

Verder kun je deelnemen aan 30 deelsessies die gegroepeerd zijn rond vier thema’s:

  1. Duurzame opwek op land; meer eigendom van de lokale omgeving
  2. Wonen zonder aardgas
  3. Projectontwikkeling en organisatie
  4. Energiewereld in beweging

Kortom, er is veel te leren en inspiratie op te doen voor beginnende en gevorderde initiatieven en voor de organisaties die daarmee te maken hebben. 

Ga naar de website van HIER opgewekt voor het programma en inschrijven voor deelname. Kennemer Energie hoopt je daar ook te ontmoeten.

Stappenplan voor realiseren zonnestroomdak

Praktijkbijeenkomst Realisatie Zonnestroomdak in WP

Op 26 september 2019 organiseert Parkmanagement van de Waarderpolder samen met Kennemer Energie een praktijkbijeenkomst voor gebouweigenaren in de Waarderpolder in Haarlem.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen vastgoedeigenaren praktische kennis opdoen en een handig stappenplan meenemen die hen kunnen helpen om een zonnestroomdak te realiseren op hun panden. Onder meer verschillende vormen van financiering waaronder de kansen van de komende subsidieronde voor SDE+ komen ter sprake.

Wil je ook een zonnestroomdak realiseren op je vastgoed?

Wij nodigen geïnteresseerde gebouweigenaren van harte uit deel te nemen aan deze informatiebijeenkomst. Voor meer informatie en inschrijven, ga naar de website van Parkmanagement in de Waarderpolder.

 

Logo HIER opgewekt 2019

HIER opgewekt voor lokale energie op 29 november 2019

Op 29 november 2019 vindt weer het grote jaarlijkse Evenement HIER opgewekt plaats voor lokale duurzame energie.

Tijdens dit evenement is er volop gelegenheid om kennis te maken met andere lokale energie initiatieven, met duurzame energieleveranciers, met netbeheerders zoals Liander, Stedin en Tennet, met andere service verleners en met relevante overheden.
Dit evenement  is relevant als je actief bent of wilt zijn met het lokaal opwekken van duurzame stroom en/of met lokale warmte oplossingen. Het is niet alleen interessant voor jou als je je wilt oriënteren op deze gebieden, maar ook als je je wilt verdiepen in specifieke onderwerpen.
Kortom, dit is een enorme kans om stappen te maken met jouw lokale duurzame energie initiatief of energiecoöperatie.

Kennemer Energie draagt bij aan de samenstelling van het programma van dit evenement. Laat ons alsjeblieft weten via e-mail wat jij tijdens dit evenement wilt te weten komen.

Je kunt je nu ook al inschrijven op de website van HIER opgewekt.

© Copyright 2018 Kennemer Energie