Terugblik bijeenkomst slimme energiesystemen

Close-up Photo of Charging Port

Vanwege de stijgende vraag naar elektriciteit en het groeiende gebruik van zelf opgewekte zonne- en windenergie, organiseerde Energie Samen Noord-Holland op 15 november een online kennissessie over slimme energiesystemen.

We vragen steeds meer van het elektriciteitsnet. Hoe kunnen energiecoöperaties deze energie beter verdelen en zelf beheren? Door op wijkniveau slim aan te sturen kan er een lokale energie-economie ontstaan, waarin buren energie met elkaar delen. Wijken worden zo duurzamer, zelfvoorzienend en worden hier ook financieel beter van. In deze online kennissessie gingen diverse experts in op de ontwikkelingen en kansen voor lokale initiatieven.

Meedoen aan de ‘community of practice’

Energie Samen Noord Holland ziet de community-based Virtual Power Plant (cVVP) of ‘virtuele energiecentrale’ als een zeer interessante manier om op een slimme manier samen duurzaam (coöperatief) opgewekte elektriciteit te verdelen of bijvoorbeeld te verkopen.

Er word daarom gewerkt aan met het opzetten van een zogeheten community of practice om hier verder mee aan de slag te gaan. Een aantal initiatieven / coöperaties heeft zich hier inmiddels ook al voor opgegeven.

Ook meedenken en meedoen? Mail naar info@energiesamennoordholland.nl.