Overheid

150.000 euro extra subsidie voor zonnestroom op maatschappelijk vastgoed

De provincie Noord-Holland stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Dit zijn gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg. 

Al eerder verleende de provincie subsidies voor 156 zonnestroomprojecten. Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie. Zeker in Noord-Holland. Noord-Holland heeft de meeste zonuren van Nederland en een relatief sterke zoninstraling.

Grote vraag

De subsidieregeling Zonnestroom Maatschappelijk Vastgoed werd in 2015 gestart met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 2.086.450,- voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Er was grote vraag naar deze subsidie waarmee zonnepanelen worden geplaatst en eind 2016 was het subsidiebedrag verdeeld onder 156 projecten. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarom besloten tot een eenmalige verhoging van €150.000.

Weten of u voor uw dak gebruik kunt maken van deze interessante regeling? Neem dan even contact op met Kennemer Energie.

Teken ook voor 100% schone energie!

Kennemer Energie ondersteunt het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.

Snel naar 100% schone energie uit Nederland

De Nationale Energiecommissie zoekt verbinding in het hele land om de energietransitie te versnellen. Het netwerk van netwerken. Samen druk uitoefenen op Den Haag om nu echt werk te maken van een samenhangend klimaatbeleid en de noodzakelijke versnelling van de energietransitie. Er liggen grote kansen, niet alleen voor het bedrijfsleven en niet alleen voor ons milieu. Nederland kan koploper worden op het gebied van duurzame energie. Dat vereist een actieve rol van de overheid: we willen visie en een langetermijnbeleid.

We streven naar 500.000 ondertekenaars, nog vóór de kabinetsformatie. www.energiecommissie.nl #daartekenenwijvoor Dank je wel!

© Copyright 2018 Kennemer Energie