Regionale Energiestrategie (RES) belangrijk voor realisatie lokale energieprojecten

Samen met andere energie initiatieven is Kennemer Energie actief in de RES Noord-Holland Zuid. Met deze drie vragen leggen we uit waarom de RES belangrijk is.

Wat doet de RES?

Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet worden verminderd, en op de lange termijn met minimaal 95% (in 2050). Aan vijf tafels worden daarvoor afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en elektriciteit.

In de RES (Regionale Energiestrategie) staat welke maatregelen daar in de regio voor nodig zijn. In totaal zijn er in Nederland zo’n 16 RES-regio’s waarbij Kennemerland onderdeel uitmaakt van de grootste; de RES-regio Noord-Holland Zuid. De doelstellingen van alle RES’en in het land tellen samen op tot de landelijke opgave duurzame elektriciteit en geven zicht op de duurzame warmtebronnen voor de gebouwde omgeving

De energietransitie kan alleen lukken als alle partijen samenwerken: overheden, burgers, bedrijfsleven, marktpartijen, netbeheerders en groene partijen.

Wie zitten er in de RES?

Gemeenten, provincies en waterschappen bepalen gezamenlijk de contouren van de regio’s. In de RES-regio wordt de samenwerking tussen de verschillende overheden en alle andere partners georganiseerd. Er wordt een
werkstructuur opgezet waarin ook partners zoals netbeheerders, kennisorganisaties, de energiesector en groene (lokale) partijen een plek hebben.

Ter ondersteuning van de belangen van de lokale beweging levert Kennemer Energie belangrijke input aan de RES. In de RES Noord-Holland Zuid gebeurt dit o.a. via onze vertegenwoordiger Aernoud Olde (Energiecoöperatie Hilverzon) en de Vereniging voor Energieinitiatieven/coöperaties in Noord-Holland.

Wat willen we binnen de RES bereiken?

Goed samenwerken in de RES leidt tot voorstellen voor meer opweklocaties voor duurzame warmte en elektriciteit en voor een (nieuwe) infrastructuur die vraag en aanbod met elkaar verbindt. Daarnaast vinden we het belangrijk de opwek van deze duurzame energiebronnen niet alleen in handen komt van grote bedrijven maar dat ook kleine lokale partijen zoals gezinnen, ondernemers maar bijvoorbeeld ook boeren eigenaar worden.

Kennemer Energie streeft er samen met andere lokale initiatieven naar om het aandeel duurzame opwek de komende jaren flink uit te breiden en tegelijkertijd te garanderen dat – conform het Klimaatakkoord – lokale partijen voor tenminste 50% hierin kunnen deelnemen. 

Meer weten over het Nationaal Programma RES? Ga dan naar de website van het Nationaal Programma RES.