Zonnestroomdaken Rudolf Steiner officieel in gebruik genomen

Op dinsdag 7 juni jl. zijn de twee nieuwe collectieve zonnestroomdaken op de Rudolf Steinerschool en op het Rudolf Steiner College officieel in gebruik genomen. De twee projecten met in totaal zo’n 400 zonnepanelen zijn gefinancierd door leden van energiecoöperatie Spaarnezaam.

Grote interesse in de wijken

De opening werd in bijzijn van deelnemers aan het project verricht door rector Jos Reckman en Spaarnezaam voorzitter Benno Boeters. De zonnepanelen liggen op de bestaande gebouwen en nieuwbouw van de Rudolf Steinerschool en op het dak van het nieuwe pand van het Rudolf Steiner College. Aan de collectieve zonnestroomdaken is meer dan anderhalf jaar gewerkt. Voor de beschikbare zonnestroomdelen (participaties) in het project was grote interesse. Spaarnezaam onderzoekt samen met Kennemer Energie welke andere daken voor nieuwe collectieve zonnestroomprojecten kunnen worden ingezet.

Meer informatie?

Bent u een nieuwe groot pand aan het bouwen of een bestaand pand aan het verbouwen? Neem contact op met Kennemer Energie om te onderzoeken op welke manier het dak benut kan worden voor het opwekken van zonnestroom en neem contact met ons op.