Kennemer Energie verbetert QuickScan

Zonnepanelen op uw grote dak? Ga niet lukraak offertes aanvragen, maar begin met een QuickScan. Zo komt u tot een plan van aanpak en weet u ook aan welke voorwaarden eerst moet worden voldaan voordat tot realisatie kan worden overgegaan. Vanwege recente ontwikkelingen heeft Kennemer Energie de QuickScan verder verbetert.

Hoe geschikt is uw dak nu eigenlijk echt?

Een groot dak leg je gemakkelijk helemaal vol met zonnepanelen, toch? De praktijk is een stuk weerbarstiger. Niet zelden blijken (delen van) grote daken niet sterk genoeg, moet er een flinke afstand worden gehouden tot dakranden of reeds aanwezige installaties of blijkt dat goten en dakbedekking hoognodig aan vervanging toe zijn of wilt u eigenlijk eerst het dak isoleren.

Daarnaast is ook de regelgeving aangescherpt en stellen verzekeraars steeds strengere eisen aan bijvoorbeeld de dakbedekking en de elektrische installatie. Wie dit pas ontdekt nadat de zonnepanelen al zijn geplaatst, wordt met een flinke financiële strop opgezadeld.

Samen eerst ons huiswerk doen

Reden voor Kennemer Energie om de QuickScan te verbeteren. Door een QuickScan te laten uitvoeren krijgen vastgoedeigenaren, VvE’s, sportclubs, scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen een reëel en helder beeld over de omvang van de installatie, de kosten en opbrengsten en over de voorwaarden en de te nemen stappen om daadwerkelijk tot plaatsing voor zonnepanelen over te gaan.

Dit geeft niet alleen inzicht, maar maakt ook het toekennen van mogelijke subsidies kansrijker. Want in tegenstelling tot een paar jaar geleden is het bij het aanvragen van bijvoorbeeld SCE- of SDE+-subsidie noodzakelijk aan te tonen dat u uw huiswerk goed heeft gedaan. En pas als voor al die punten groen licht is gegeven kunt u een programma van eisen opstellen en echt gericht offertes aanvragen.

QuickScan aanvragen

Meer informatie over de QuickScan is te vinden op de speciale QuickScan-pagina. U vindt hier ook meer informatie over het eventueel laten uitvoeren van een QuickScan.