Voldoende transportcapaciteit in Kennemerland en IJmond

Liander, de netbeheerder in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, geeft op haar website aan dat er voor het opwekken van schone energie voldoende transportcapaciteit is op het elektriciteitsnet.

Ontwikkelingen netcongestie

In het afgelopen jaar is er landelijk veel aandacht geweest voor de beperkte mogelijkheden van het elektriciteitsnet voor het vergroten van de opwek van zonne- en windstroom, dus voor de energietransitie. In grote delen van het land lijkt dat ook inderdaad tot serieuze problemen te leiden.
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft Kennemer Energie tot op heden geen belemmeringen ondervonden bij het aanvragen van transportcapaciteit bij Liander. En ook op de website van Liander wordt duidelijk gemaakt dat er in deze regio op dit moment geen beperkingen gelden voor nieuwe grote zonnestroominstallaties, zie hiervoor het bijgaande kaartje.

Uiteraard kunnen er incidenteel uitzonderingssituaties zijn waarbij Liander meer tijd nodig heeft dan anders om de aansluiting te kunnen opleveren. Daarover heeft Kennemer Energie in een dergelijk geval nauw contact met Liander.

Wilt u ook het grote dak van uw pand(en) benutten voor het opwekken van zonnestroom?

Bekijk hoe u  meer uit uw dak kunt halen en hoe Kennemer Energie u daarbij kan ontzorgen. Of neem direct contact op met Kennemer Energie.