Terugblik kennissessie Procesparticipatie en financiële participatie

Participatie en draagvlak zijn essentieel voor de energietransitie en de uitvoerbaarheid van het Klimaatakkoord. Energiecoöperaties hebben hier al veel ervaring mee en spelen een belangrijke rol. De Noord-Hollandse Energieregio organiseerde op 25 maart 2021 een uitgebreide kennissessie hierover.

Samen werken aan draagvlak en deelname

Zeker in stedelijke gebieden is de ruimte beperkt. Dat betekent dat het inpassen van bijvoorbeeld een zonneweide of windmolen een uitdaging is en de omgeving zorgvuldig moet worden betrokken. Daarnaast hebben we in het Klimaatakkoord afgesproken dat we streven naar tenminste 50% van de opwek installaties in lokaal eigendom.

Tijdens een uitgebreide online sessie op 25 maart jl. werd hier uitgebreid op ingegaan en uitgelegd hoe procesparticipatie en financiële participatie kan worden vormgegeven. Deze kennissessie is in zijn geheel te bekijken op de website van de Noord-Hollandse Energieregio.

Meer weten over het organiseren van proces- en financiële participatie bij een project om schone energie op te wekken? Neem contact op met Kennemer Energie.