Coöperatie Kennemer Energie verandert naam in Kennemer Kracht

Koepelcoöperatie Kennemer Energie gaat met ingang van januari 2020 verder onder de naam Kennemer Kracht. De rol van deze coöperatie wordt hiermee duidelijker.

Achtergrond Coöperatie Kennemer Kracht

De coöperatie is eind 2017 opgericht met als voornaamste doel om collectieve zonnestroomdaken te beheren. Inmiddels zijn er in Haarlem diverse zonnestroominstallaties gerealiseerd waarin buurtbewoners kunnen participeren. Ook voor 2020 staat er uitbreiding van het aantal zonnestroomdaken in Kennemerland op de planning.

De coöperatie is ontstaan vanuit Stichting Kennemer Energie, een maatschappelijk projectburo dat samen met gebouweigenaren, ondernemers, lokale initiatiefnemers en gemeenten grote zonnestroominstallaties realiseert. Na oplevering neemt een energiecoöperatie, zoals de Coöperatie Kennemer Kracht, de collectieve zonnestroomdaken in beheer. Deelnemers worden lid van de coöperatie en zijn daardoor mede-eigenaar van de PV-installaties.

Voorzitter Kennemer Kracht Erna Hollander

“We merkten dat zowel deelnemers als gemeenten en andere partners niet meer duidelijk hadden wat Kennemer Energie precies is: een stichting of een coöperatie?”, aldus Erna Hollander, voorzitter van de Coöperatie Kennemer Kracht. “Daar komt bij dat de stichting en de coöperatie beide een eigen bestuur hebben en onafhankelijk van elkaar werken. Soms was het onduidelijk voor partijen wie men bij Kennemer Energie met welke vraag moest benaderen. De oplossing die wij hiervoor zagen is het nemen van een nieuwe naam voor de coöperatie. Dat is Kennemer Kracht geworden. Overigens hebben onze leden in de naamkeuze meebeslist. We zien dit als een positieve stap: we laten nu het onderscheid en de samenwerking duidelijker zien en vergroten de slagkracht van zowel Kennemer Energie als Kennemer Kracht.”

Voorzitter Kennemer Energie Art den Boer

Art den Boer, voorzitter van de Stichting Kennemer Energie, vult aan: “Wij blijven uiteraard met Kennemer Kracht samenwerken en willen veel meer duurzame energieprojecten met elkaar opzetten, zodat  inwoners en organisaties in de regio gezamenlijk schone energie kunnen opwekken”.

Meer informatie

Dit betekent ook dat alle leden en andere relaties van voorheen Coöperatie Kennemer Energie, nu met hun vragen terecht kunnen op de website van Kennemer Kracht kennemerkracht.nl.

Voor meer informatie over de rol van Stichting Kennemer Energie, neem contact met ons op!