‘Duurzaam doen’: Nieuwe B&W van Haarlem willen meer duurzaamheid

Onderhandelaarsakkoord Duurzaam Doen 2018

Eind mei 2018 is het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe nieuw coalitie in Haarlem gepresenteerd met de titel ‘Duurzaam doen. Daadkracht voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem’. Dit belooft meer mogelijkheden en meer aandacht voor het opwekken van duurzame energie in Haarlem.

Dit nieuwe akkoord werd gesloten tussen Groen Links, Partij van de Arbeid, CDA en D66 en wordt op 7 juni 2018 officieel gepresenteerd.

In de eerste alinea van het hoofdstuk over Duurzaamheid staat te lezen ‘We maken Haarlem toekomstbestendig en laten de stad goed achter voor volgende generaties. Duurzaamheid is daarvoor zo belangrijk, dat het moet zijn verankerd in het doen en laten van de gemeente. In bijna alle onderdelen van dit programma komt duurzaamheid daarom terug en de komende jaren investeren we flink in de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming. ‘. En ook is te lezen dat ‘De voordelen moeten bij iedereen terecht komen; wij zijn solidair met mensen voor wie bij het investeren in verduurzaming een drempel bestaat.’.

Kennemer Energie zet zich al in op dit punt, en wil graag samenwerken met de gemeente en andere relevante partijen om dit verder concreet te maken.

Wil je meer weten over de duurzame plannen van de nieuwe coalitie in Haarlem? Lees ‘Duurzaam doen. Daadkracht voor een groen, groeined, sociaal en leefbaar Haarlem.’