Abri-campagne van Kennemer Energie van start

In samenwerking met de gemeente Haarlem is Kennemer Energie deze week gestart met een speciale campagne. Op meer dan 50 plekken in de stad worden Haarlemmers opgeroepen om te kiezen voor groene zonnestroom uit de buurt.

Wil je samen met buurtgenoten een collectief zonnedak realiseren? Heb je een groot dak dat je voor duurzame opwek wilt gebruiken? Of wil je gewoon schone en lokale opgewekte stroom afnemen? Kennemer Energie roept via een abri-campagne Haarlemmers op te kiezen voor voordelige zonnestroom uit eigen buurt. 

Lokaal opgewekt

Met 4 collectieve zonnestroomdaken loopt Haarlem voorop in Nederland als het gaat om decentrale opwek. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Kennemer Energie wil dat in 2030 zo’n 100.000 zonnepanelen op grote daken liggen zodat huishoudens en bedrijven die zelf geen geschikt dak hebben toch lokale duurzame energie kunnen afnemen. Daarmee wordt bovendien een substantiële bijdrage geleverd aan een energieneutrale leefomgeving.

Meld je aan!

Vanwege het feit dat er dit jaar een aantal nieuwe zonnestroomprojecten wordt gestart, is Kennemer Energie nu al bezig met het aanleggen van lijsten met geïnteresseerden. Voor bedrijven en instellingen die (een deel van) een dak hiervoor willen inzetten, wordt bovendien op 10 mei a.s. een speciale kennissessie georganiseerd.

Wil je – als bedrijf of inwoner – een bijdrage aan de energietransitie leveren in onze stad of wil je gewoon lokale opgewekte duurzame energie afnemen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina en we houden je op de hoogte.