Energie initiatieven samen in koepel!

Enkele deelnemers aan het koepel overleg juni 2017

Energie initiatieven van Haarlem en omstreken hebben gesproken over verdergaande samenwerking in de vorm van een koepel organisatie.

Afgelopen juni is onder leiding van de Stadsgarage en met medewerking van onder meer de gemeente Haarlem, Kennemer Energie en Kwint Real Estate Advisory gesproken over de noodzaak en mogelijkheden voor meer samenwerking tussen de energiecoöperaties en andere energie initiatieven in Haarlem, Velsen, Heemstede en Overveen.

Waarom wel een koepel en waarom niet?

Er zijn reeds vier collectieve zonnestroomdaken in Haarlem gerealiseerd en er staan er nog velen aan te komen. Het in eigendom hebben van deze grote zonnestroominstallaties over periodes van minimaal 15 jaar vergt een stevig risico beheer, continuïteit, goede afspraken met verzekeringen, Liander en andere leveranciers, met financiers, met relevante overheden en de belastingdienst en mogelijk zelfs een waarborgfonds.
En tegelijkertijd willen de energie initiatieven graag hun eigen identiteit behouden die verbonden is aan hun wijk en soms aan hun reeds gerealiseerde zonnestroomdak; bovendien willen ze de organisatie van hun werkzaamheden simpel houden, niet telkens het wiel opnieuw hoeven uitvinden en van elkaars ervaringen kunnen leren.

Waar Kennemer Energie helpt bij de versnelde realisatie van zonnestroomdaken, zal de koepel zich vooral bezighouden met het beheer. Dit is de reden waarom het proces voor opzetten van de koepel wordt gefaciliteerd door de Stadsgarage en de gemeente Haarlem. 

Wanneer?

Deze zomer worden de mogelijkheden hiervoor onderling en met relevante experts uit het land verder onderzocht en uitgewerkt met als doel om dit najaar de gewenste koepel te kunnen oprichten.

Oproep voor geïnteresseerde mensen in het bestuur van deze koepel!

Deze nieuwe koepel-organisatie in ontwikkeling heeft behoefte aan professionele bestuurders met visie, met financiële kennis, met administratieve en organisatorische kennis, met inhoudelijke kennis van deze nieuwe business, met een bruikbaar netwerk, met relevante juridische kennis en met affiniteit voor deze vorm van werken. In de allereerste periode kan er waarschijnlijk nog geen financiële vergoeding geboden worden, maar afhankelijk van de ontwikkelingen is het de bedoeling dat de bestuurders een financiële vergoeding ontvangen voor hun inbreng.

Interesse? Neem contact op met Kennemer Energie op mail info@kennemerenergie.nl !

Voorstel voor koepel organisatie juni 2017

Voorstel voor koepel organisatie juni 2017