Kom 10 mei a.s. naar de kennissessie ‘Zonnestroomdaken voor gebouweigenaren’

Bedrijven en vastgoedeigenaren met een groot dak in Haarlem en omstreken zijn van harte uitgenodigd om 10 mei a.s. naar de kennissessie ‘Zonnestroomdaken voor gebouweigenaren’ te komen. Het wordt steeds aantrekkelijker om uw daken voor de (collectieve) opwek van zonnestroom in te zetten.

Samen met de Stadsgarage organiseert Kennemer Energie op 10 mei a.s. in het Seinwezen een bijzondere bijeenkomst voor gebouweigenaren in Haarlem en omstreken. Wie over een groot dak beschikt en meer wil weten over het zelf opwekken van duurzame energie of het dakoppervlak deels of geheel ter beschikking wil stellen voor collectieve opwek, hoort hier alles over de mogelijkheden, (financiële) voordelen en de maatschappelijke impact en kan bovendien aangeven wat hij/zij nodig heeft om te kunnen meewerken aan een collectief zonnestroomdak.

Voordelen 

In Haarlem zijn momenteel al vier grote collectieve zonnedaken in bedrijf: de Fablo Tennishal, de Zijlpoort (gemeentekantoor), het Seinwezen en Prins Staal Trade & Processing. Kennemer Energie dat in Haarlem professionele ondersteuning levert bij de realisatie van grote (collectieve) zonnedaken, merkt dat steeds meer gebouweigenaren hier de voordelen van in zien.

Art den Boer van Kennemer Energie: “Het wordt voor ondernemers en maatschappelijke instellingen steeds belangrijker om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Een zonnestroomdak waarbij een deel ter beschikking wordt gesteld voor collectieve opwek, levert hieraan een grote en zichtbare bijdrage. Naast een heel duidelijk positief signaal naar klanten, medewerkers en andere stakeholders, is het ook financieel aantrekkelijk om dit te doen.”

Meld u nu aan!

Ook meer halen uit uw grote dak? Kom dan ook 10 mei a.s. om 19:30 uur naar het Seinwezen, Kinderhuissingel 1H in Haarlem. Aanmelden en meer informatie kan via redactie@stadsgaragehaarlem.nl. We spreken graag met u!