december 2020

Bouw tweede zonnestroomdak Energiek Velsen binnenkort van start

Kennemer Energie begint binnenkort met de bouw van het tweede zonnestroomdak voor Energiek Velsen. Het zonnestroom dak wordt in samenwerking met Coöperatie Kennemer Kracht gerealiseerd en komt op het dak van VvE Residentie Huis Ten Bilt, hoek Hoofdstraat / Huis ten Biltstraat in het centrum van Santpoort-Noord.

De realisatie van het zonnestroomdak is in een stroomversnelling gekomen nadat Kennemer Energie van de Belastingdienst akkoord kreeg op een speciaal ontwikkelde huurovereenkomst waarmee het dak ter beschikking kan worden gesteld aan een energiecoöperatie.

Voor VvE-leden en omwonenden

Op het dak kunnen in totaal zo’n 180 zonnepanelen geplaatst worden. Zowel leden van de VvE als omwonenden uit de de postcodegebieden 1971, 1972, 1974, 1981, 1985, 1991, 2025, 2026, 2051, 2061, 2071 en 2082 kunnen meedoen door te investeren in zonnestroomdelen. Na oplevering van de installatie begin 2021 zal Coöperatie Kennemer Kracht de installatie beheren en ook de administratie regelen.

Geïnteresseerd? Inschrijven kan via de website van Kennemer Kracht.

Twee nieuwe zonnestroomdaken voor Haarlem Noorderlicht

Zowel het bedrijf Teva Nederland in de Waarderpolder als de VvE Transvaalstraat in de Transvaalbuurt in Haarlem zijn onafhankelijk van elkaar met energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht tot overeenstemming gekomen om op hun daken een zonnestroomcentrale te laten bouwen ten behoeve van omwonenden en bedrijven in de directe omgeving. 

Unieke situatie

Dit is een unieke situatie waarin een energiecoöperatie in Haarlem die al twee collectieve zonnestroomdaken heeft, nog twee nieuwe zonnestroomdaken ontwikkelt binnen een hele korte tijdspanne. Haarlem Noorderlicht verwacht namelijk dat beide zonnestroomcentrales starten met het opwekken van zonnestroom in het eerste kwartaal van 2021. 

Teva Nederland

Het Hoofd EHS van Teva Nederland gaf al in 2019 aan geïnteresseerd te zijn in een  zonnestroomdak. Aanvankelijk werd nog overwogen om de PV- installatie voor eigen gebruik te plaatsen, maar tijdens de besprekingen bleek de optie voor een collectief zonnestroomdak het beste aan te sluiten bij de mogelijkheden en wensen van Teva. Kennemer Energie heeft het uitgebreide haalbaarheidsonderzoek hiervoor uitgevoerd. Helaas konden niet alle daken benut worden voor het opwekken van zonnestroom, vanwege reeds aanwezige installaties en vanwege beperkte draagkracht van een dak. Het overgebleven dak is groot genoeg voor Haarlem Noorderlicht om energie op te wekken voor zo’n 60 deelnemers (omwonenden, bedrijven en andere organisaties in de buurt).
Teva Nederland zal de opbrengsten van deze zonnecentrale ook zichtbaar maken bij de ingang van het gebouw zodat medewerkers en bezoekers hier elke dag van kennis kunnen nemen.

VvE Transvaalstraat

De Vereniging van Eigenaren Transvaalstraat had al enkele jaren geleden overwogen om haar daken  ter beschikking te stellen aan leden van Haarlem Noorderlicht ten behoeve van het opwekken van zonnestroom. Het gaat om het dak van het appartementengebouw en van de bijbehorende garageboxen.
Uit het Haalbaarheidsonderzoek van Kennemer Energie kwam onder meer naar voren dat een van de daken eerst nieuw overlaagd moest worden voordat de zonnestroomcentrale  hierop geplaatst kan worden. Totaal kan Haarlem Noorderlicht nu 331 zonnestroomdelen verdelen onder haar leden (leden van de VvE, buurtbewoners en bedrijven en andere organisaties). 

Interesse in deelname?

Beide collectieve zonnestroomdaken zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 starten met het opwekken van zonnestroom, dus schrijf je snel in voor deelname!

Ben je geïnteresseerd in deelname bij Teva Nederland en gevestigd of woonachtig in een van de volgende postcodes  2011, 2021, 2022, 2025, 2031, 2063, 2032, 2033, 2064 of 2065? Kijk op de Teva projectpagina met alle relevante informatie en de mogelijkheid om in te schrijven. 

Ben je geïnteresseerd in deelname bij VvE Transvaalstraat en woonachtig of gevestigd in een van de volgende postcodes 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 of 2031? Kijk op de VvE Transvaalstraat projectpagina met alle relevante informatie en de mogelijkheid om in te schrijven.

Heb jij of jouw organisatie een groot dak waarmee je zonnestroomdak wilt opwekken, bekijk de verschillende opties en/of neem contact op met Kennemer Energie.

Stand van zaken (opvolger) Postcoderoosregeling

In 2021 wordt de huidige fiscale Postcoderoosregeling (PCR) vervangen door een nieuwe Postcoderoossubsidie (PCRS). De afgelopen maanden heeft Kennemer Energie zich stevig ingezet om de voorwaarden te verbeteren en de overgang soepel te laten verlopen. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij en geven aan voor welke uitdagingen we nog staan…

Huidige Postcoderoosregeling (PCR)

  • Op 12 november is een amendement aangenomen dat de aanvraagtermijn voor de oude postcoderoosregeling verlengt tot en met 31 maart 2021 (de oorspronkelijke einddatum was van 31 december 2020). Dat betekent dat energiecoöperaties die een project  met de huidige PCR-regeling willen realiseren, dit voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 kunnen doen.
  • Het probleem is nog steeds dat de regels rondom artikel 59c nog niet zijn aangepast. Hierdoor kunnen op dit moment nieuwe leden na 31 maart 2021 geen zonnestroomdeel van een verhuisd of overleden lid overnemen. Kennemer Energie lobbyt om dit aan te passen en ook, de landelijke koepel voor energiecoöperaties Energie Samen is hard opzoek naar een acceptabele en werkbare oplossing, omdat anders een ‘leegloop’ van postcoderooscoöperaties dreigt.

Nieuwe Postcoderoossubsidie (PCRS)

  • Naar verwachting gaat de nieuwe postcoderoossubsidie per 1 april 2021 in. Alleen VvE’s en energiecoöperaties kunnen gebruiken van de PCRS. Voor de fiscale PCR moest worden aangeklopt bij de Belastingdienst; de subsidieregeling PCRS zal worden uitgevoerd door RVO.
  • De PCRS zal worden uitgekeerd aan de energiecoöperatie of VvE die dit dan weer naar rato en volgens interne afspraken onder de leden verdeelt. Dit in tegenstelling tot de huidige PCR waarbij de individuele leden een korting op de energiebelasting via de factuur van hun energieleverancier ontvangen.
  • Het budget voor de nieuwe postcoderoossubsidie voor 2021 is op aandringen van een flink aantal partijen onlangs verhoogd met 63 miljoen euro, tot 100 miljoen euro.
  • De PCRS is voor zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp. Deze bovengrens betekent dat grotere zonnestroomprojecten in kleinere stukken moeten worden opgedeeld of moeten worden verkleind. Ook is het – in tegenstelling tot de huidige PCR – niet langer mogelijk om met deze subsidie te participeren in bijvoorbeeld een grote windmolen.
  • Om voor voldoende participatie te zorgen, zijn er regels opgesteld rondom het minimaal aantal leden per project. Zon: een lid per 5 kWp opgesteld vermogen, wind: een lid per 2 kWp.
  • De tarieven voor de PCRS zijn lager dan de korting die nu wordt verstrekt op de energiebelasting met de huidige PCR regeling. Daarnaast gaat de minister ervan uit dat de PCRS-projecten grotendeels met goedkope leningen worden bekostigd. Door een zogeheten hefboomwerking ontstaat dan toch nog een aantrekkelijk rendement. Kennemer Energie heeft meerdere malen aangegeven dat lenen een extra complicerende factor is voor energiecoöperaties. Daarnaast is het in Noord-Holland niet mogelijk om dit geld te lenen tegen de door de minister verwachte lage tarieven. Kortom: het wordt moeilijk om met de PCRS een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de huidige PCR.
  • Onlangs heeft de rijksoverheid een internetconsultatie over de wetsteksten voor de nieuwe postcoderoossubsidieregeling (PCRS) georganiseerd. Hierop heeft een groot aantal partijen waaronder ook Kennemer Energie heeft gereageerd. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de resultaten zijn.


VvE

Collectief zonnestroomdak VvE vereenvoudigd dankzij huurovereenkomst

Goed nieuws voor VvE’s die (een deel van) hun dak ter beschikking willen stellen aan de omgeving voor opwek van zonnestroom. Kennemer Energie heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over hoe dit op de juiste manier met een huurovereenkomst kan worden geregeld.

Samen opwekken

Steeds meer VvE’s wekken met ondersteuning van Kennemer Energie op hun dak voor eigen gebruik zonne-energie op. Wanneer dit in samenwerking met een energiecoöperatie wordt gedaan, wordt al het dakoppervlak benut, kunnen omwonenden ook meedoen en profiteert iedereen van het schaalvoordeel.

Recht van opstal knelpunt

Tot voor kort was het ter beschikking stellen van een dak van een VvE voor collectieve opwek eigenlijk alleen mogelijk wanneer hiervoor een recht van opstal werd gevestigd bij de notaris. Dat is niet alleen kostbaar maar is binnen een VvE organisatorisch ook lastig te organiseren. Dus is het voor een aantal VvE’s de reden geweest om hun plannen voor het realiseren van zo’n zonnestroomdak uit te stellen.

De Belastingdienst die een beschikking moet verlenen voor aanspraak op de huidige Postcoderoosregeling, stelt een recht van opstal als voorwaarde om daarmee te kunnen aantonen dat de omwonenden die investeren in zo’n zonnestroomdak, daadwerkelijk eigenaar zijn van de panelen en daarmee recht krijgen op een korting op de energiebelasting.

Overleg Belastingdienst

De afgelopen maanden heeft Kennemer Energie uitgebreid overleg gehad met de Belastingdienst. Dit heeft tot een model huurovereenkomst geleid die door VvE’s en soms ook andere gebouweigenaren kan worden gebruikt bij het ter beschikking stellen van hun dak aan een energiecoöperatie. Daarmee is een Recht van Opstal dus niet altijd meer een harde voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de ondersteuning vanuit de PCR(S) regeling. 

Neem voor meer informatie contact op met Kennemer Energie.

© Copyright 2021 Kennemer Energie