Schooldakrevolutie en Kennemer Energie voor verduurzaming scholen

Voor het opwekken van duurzame energie bundelen de Stichting Schooldakrevolutie, de gemeente Haarlem en Stichting Kennemer Energie  in 2020 hun krachten zodat scholen in de regio sneller kunnen verduurzamen.

Partners vullen elkaar aan

De verschillende partners vullen elkaar mooi aan om scholen te helpen stappen te zetten bij de energietransitie.

Voor schoolbesturen is het belangrijk dat hun pand(en) de komende jaren verduurzaamd worden. Opwekken met zonnepanelen – voor eigen gebruik of met de buurt – is daarvoor een geschikt middel, zeker als leerlingen hierdoor ook iets opsteken over hoe je met schone energie aan de slag kunt. Voorwaarde voor succes is wel dat de kosten laag blijven en scholen volledig ontzorgd worden.

De Schooldakrevolutie richt zich op bewustwording over verduurzaming  en besluitvorming bij schoolbesturen en scholen. En in het geval een school financiering nodig heeft voor energiebesparende maatregelen en/of energieopwek maatregelen zoals een zonnestroominstallatie, dan kan de Schooldakrevolutie begeleiden in de aanvraag van de Scholen Energiebespaarlening. Ook biedt de Schooldakrevolutie leerkrachten van groepen 5 tot en met 8 ondersteuning via een Educatieportaal met workshops en andere activiteiten gericht op schone energie.

Kennemer Energie kan scholen in de regio Kennemerland ontzorgen door het gehele haalbaarheidsonderzoek voor een zonnestroominstallatie, inclusief de risico analyse, constructie onderzoek, offertes van leveranciers e.d., uit te voeren en vervolgens de zonnestroominstallatie te realiseren en werkend op te leveren. Dit heeft Kennemer Energie onder meer ook gedaan met het Nova College in Haarlem.

Interessant is dat Stichting DOEN zowel de Schooldakrevolutie als Kennemer Energie steunt voor hun maatschappelijke impact op het gebied van duurzame energie.

De gemeente Haarlem ondersteunt deze samenwerking door haar medewerking te verlenen waar mogelijk, en staat positief tegenover scholen die graag door willen pakken met het opwekken van zonne-energie op hun panden.

Verwachtingen en doel klimaatneutraal in 2030

De verwachting is dat dankzij deze bundeling van krachten in 2020 een eerste concrete nieuwe zonnestroominstallatie wordt gerealiseerd op een pand dat gebruikt wordt door een onderwijsinstelling in Haarlem. Daarna kan in verhoogd tempo met andere schoolgebouwen aan de slag worden gegaan. Zo kan deze samenwerking de doelen van Haarlem om in 2030 klimaatneutraal te zijn, dichterbij brengen.

Ook zonnestroom opwekken op uw onderwijspand?

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van het opwekken van zonnestroom op uw schoolgebouw, neem contact op via info@kennemerenergie.nl of bel op telefoonnummer 023 844 57 27.

Als u meer informatie wilt over alle energiebesparingsmogelijkheden, de mogelijkheden voor het opwekken van zonnestroom met het schoolgebouw, de mogelijke educatieve ondersteuning hierbij en de financieringsondersteuning hierbij, kijk op de website van de Stichting Schooldakrevolutie of neem contact op met Machiel Groot per mail machiel.groot@schooldakrevolutie.nl of bel hem op telefoonnummer +31 6 2249 2045.